[TRANS] 最佳情侶 - Zhoumi 周覓 LeeDaHea 이다해 李多海

posted on 19 Dec 2016 20:27 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

 

 

你給的愛是最好的
nǐ gěi de ài shì zuì hǎo de
ความรักที่คุณมอบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

我一定好好保護著
wǒ yī dìng hǎo hǎo bǎo hù zhé
ฉันจะปกป้องอย่างดี

我們說好了
wǒ men shuō hǎo le
พวกเราตกลงกันแล้ว

一起幸福的過
yī qǐ xìng fú de guò
จะผ่านมันไปด้วยกันอย่างมีความสุข

你是我的VITAMIN
nǐ shì wǒ de VITAMIN
คุณคือวิตามินของฉัน

你是我的 ENERGY
nǐ shì wǒ de ENERGY
คุณคือพลังงานของฉัน

我們要一起 去證明最佳情侶的默契
wǒ men yào yī qǐ qù zhèng míng zuì jiā qíng lǚ de mò qì
พวกเราจะต้องพิสูจน์สัญญาใจของคู่รักที่ดีที่สุดไปด้วยกัน

你是整個星球最美的魔咒
nǐ shì zhěng gè xīng qiú zuì měi de mó zhòu
เธอคือคำสาปที่สวยงามที่สุดในจักรวาล

飄進了我空洞的眼眸
piāo jìn le wǒ kōng dòng de yǎn móu
ล่องลอยใกล้เข้ามาในสายตาของฉัน

邊想你邊傻笑得我
biān xiǎng nǐ biān shǎ xiào de wǒ
ฉันที่คิดถึงเธอไปพลาง ยิ้มเหมือนคนโง่ไปพลาง

情話總是不夠說
qíng huà zǒng shì bú gòu shuō
พูดคำหวานไม่เคยเพียงพอ

這感覺不錯
zhè gǎn jué bú cuò
ความรู้สึกนี้ ไม่ผิดแน่

可能除了我誰都不懂
kě néng chú le wǒ shéi dōu bù dǒng
เป็นไปได้ว่า นอกจากฉันแล้วใครก็คงไม่เข้าใจ

這是夢境還是現實手被你牽着
zhè shì mèng jìng hái shì xiàn shí shǒu bèi nǐ qiān zhe
นี่คือความฝันหรือความจริง ที่เธอกุมมือเอาไว้

望着你心變的暖暖的
wàng zhe nǐ xīn biàn de nuǎn nuǎn de
หวังว่าหัวใจของเธอจะอบอุ่น

不用猜疑的愛情中
bù yòng cāi yí de ài qíng zhōng
ไม่ต้องสงสัยในความรัก

不尷尬不詞窮不計較對錯
bù gān gà bù cí qióng bù jì jiào duì cuò
ไม่มัวต้องเขินอาย ไม่ต้องมัวอึกอัก ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยว่าจะผิดหรือจะถูก

不會被什麼左右
bù huì bèi shén me zuǒ yòu
อย่าให้อะไรมาควบคุม

你給的愛是最好的
nǐ gěi de ài shì zuì hǎo de
ความรักที่คุณมอบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

讓我的心里暖暖的
ràng wǒ de xīn lǐ nuǎn nuǎn de
ทำให้ในหัวใจของฉันอบอุ่น

我們說好了
wǒ men shuō hǎo le
พวกเราตกลงกันแล้วว่า

以后要一起走
yǐ hòu yào yī qǐ zǒu
หลังจากนี้จะก้าวไปด้วยกัน

請乖乖交出你的心
qǐng guāi guāi jiāo chū nǐ de xīn
ขอให้มอบหัวใจของคุณ

和你所有的小秘密
hé nǐ suǒ yǒu de xiǎo mì mì
และความลับเล็กๆทั้งหมดของคุณมาเสียดีๆ

我們的愛情
wǒ men de ài qíng
ความรักของพวกเรา

要保持清澈透明
yào bǎo chí qīng chè tòu míng
จะรักษาเอาไว้ให้บริสุทธิ์

你給的愛是最好的
nǐ gěi de ài shì zuì hǎo de
ความรักที่คุณมอบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

我一定好好保護著
wǒ yī dìng hǎo hǎo bǎo hù zhe
ฉันจะปกป้องอย่างดี

我們說好了
wǒ men shuō hǎo le
พวกเราตกลงกันแล้ว

一起幸福的過
yī qǐ xìng fú de guò
จะผ่านมันไปด้วยกันอย่างมีความสุข

你是我的VITAMIN
nǐ shì wǒ de VITAMIN
คุณคือวิตามินของฉัน

你是我的 ENERGY
nǐ shì wǒ de ENERGY
คุณคือพลังงานของฉัน

我們要一起 去證明最佳情侶的默契
wǒ men yào yī qǐ qù zhèng míng zuì jiā qíng lǚ de mò qì
พวกเราจะต้องพิสูจน์สัญญาใจของคู่รักที่ดีที่สุดไปด้วยกัน

 

Translated into Thai by :

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet