[TRANS] 送别

posted on 24 Jul 2016 14:18 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

长亭外 古道边
cháng tíng wài  gǔ dào biān
นอกศาลา ริมทางโบราณ

芳草碧连天
fāng cǎo bì lián tiān
ต้นหญ้าเขียวเสียดฟ้า

晚风扶柳笛声残
wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán
สายลมยามราตรีต้องกิ่งหลิว เสียงขลุ่ยสะดุดลง

夕阳山外山
xì yáng shān wài shān
ตะวันตกดินลับหุบเขา

天之涯 海之角
tiān zhī yá  hǎi zhī jiǎo
สุดขอบฟ้า สุดโพ้นทะเล

知交半零落
zhī jiāo bàn líng luò
สหายรู้ใจ โรยรา

一壶浊酒尽余欢
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
เหล้าหนึ่งจอกหมดลงเหลือความสุขเอาไว้

今宵别梦寒
jīn xiāo bié mèng hán
ราตรีนี้อย่าได้ฝันอย่างเหน็บหนาว

天之涯 海之角
tiān zhī yá  hǎi zhī jiǎo
สุดขอบฟ้า สุดโพ้นทะเล

知交半零落
zhī jiāo bàn líng luò
สหายรู้ใจ โรยรา

一壶浊酒尽余欢
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
เหล้าหนึ่งจอกหมดลงเหลือความสุขเอาไว้

今宵别梦寒
jīn xiāo bié mèng hán
ราตรีนี้อย่าได้ฝันอย่างเหน็บหนาว

长亭外 古道边
cháng tíng wài  gǔ dào biān
นอกศาลา ริมทางโบราณ

芳草碧连天
fāng cǎo bì lián tiān
ต้นหญ้าเขียวเสียดฟ้า

晚风扶柳笛声残
wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán
สายลมยามราตรีต้องกิ่งหลิว เสียงขลุ่ยสะดุดลง

夕阳山外山
xì yáng shān wài shān
ตะวันตกดินลับหุบเขา

天之涯 海之角
tiān zhī yá  hǎi zhī jiǎo
สุดขอบฟ้า สุดโพ้นทะเล

知交半零落
zhī jiāo bàn líng luò
สหายรู้ใจ โรยรา

一壶浊酒尽余欢
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
เหล้าหนึ่งจอกหมดลงเหลือความสุขเอาไว้

今宵别梦寒
jīn xiāo bié mèng hán
ราตรีนี้อย่าได้ฝันอย่างเหน็บหนาว

天之涯 海之角
tiān zhī yá  hǎi zhī jiǎo
สุดขอบฟ้า สุดโพ้นทะเล

知交半零落
zhī jiāo bàn líng luò
สหายรู้ใจ โรยรา

一壶浊酒尽余欢
yī hú zhuó jiǔ jìn yú huān
เหล้าหนึ่งจอกหมดลงเหลือความสุขเอาไว้

今宵别梦寒
jīn xiāo bié mèng hán
ราตรีนี้อย่าได้ฝันอย่างเหน็บหนาว

 

Credit
Lyric taken from: http://www.kkbox.com
Translated into Thai by :
娉慧

 

ได้ยินเพลงนี้จากละครที่เคยดูเมื่อนานมาแล้ว

ก็สมัยตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ อย่าว่าแต่อินเตอร์เน็ต

ชอบมาก และติดหูมาก แต่ตอนนั้นไม่รู้จะหาได้ยังไง

บังเอิญว่าคุ้ยเวบเพลงแล้วเปิดเจอเพลงนี้ขึ้นมาพอดี

น่าแปลกที่ยังจำทำนองเพลงนี้ได้ขึ้นใจ

จำได้ว่านางเอกละครเป็นเด็กกำพร้า

นางหนีการตามล่ามาหลบที่บ้านเด็กกำพร้า

แล้วเด็กๆก็ร้องเพลงนี้ตอนที่นางเอกหนีออกมา

ว่าแล้วอยากดูอีกรอบจัง แต่ไม่รู้ว่าจะไปหามาได้หรือเปล่า

Comment

Comment:

Tweet