[TRANS] 半邊臉 Half of Me - Zhoumi

posted on 19 Jul 2016 23:02 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

你的笑容 我會盡全力保護
nǐ de xiào róng  wǒ huì jìn quán lì bǎo hù
รอยยิ้มของคุณ ผมจะพยายามรักษาไว้ให้ถึงที่สุด

會用心來滿足
huì yòng xīn lái mǎn zú
จะตั้งใจทำให้คุณพอใจ

你的眼淚 我用雙手讓他停住
nǐ de yǎn lèi  wǒ yòng shuāng shǒu ràng tā tíng zhù
น้ำตาของคุณ ผมจะใช้มือทั้งสองข้างหยุดมัน

無所不在對你掩護
wú suǒ bù zài duì nǐ yǎn hù
ผมจะคุ้มครองคุณไปทุกๆที่

你的哭 你的笑 你的好 你的坏
nǐ de kū  nǐ de xiào  nǐ de hǎo  nǐ de huài
ไม่ว่าจะร้องไห้ จะยิ้ม จะดีหรือจะร้าย

全部我都會記在心里不會忘掉
quán bù wǒ dū huì jì zài xīn lǐ bù huì wàng diào
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมจะจดจำไว้ในใจ ไม่ลืมเลือน

我不哭我不鬧我不笑
wǒ bù kū  wǒ bù nào  wǒ bù xiào
ผมจะไม่ร้องไห้ ไม่ก่อกวนวุ่นวาย ไม่หัวเราะ

我不要 全部都讓你知道
wǒ bú yào  quán bù dōu ràng nǐ zhī dào
ผมไม่ได้ต้องการอะไร ทั้งหมดแค่ต้องการให้คุณได้รับรู้

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

你的手指選擇讓故事停住
nǐ de shǒu zhǐ xuǎn zé ràng gù shì tíng zhù
นิ้วมือของคุณเลือกที่จะทำให้เรื่องราวจบลง

不再翻閱幸福
bù zài fān yuè xìng fú
ไม่พลิกหาความสุขอีกต่อไป

在我臉上擅自刻下一道孤獨
zài wǒ liǎn shàng shàn zì kè xià yī dào gū dú
มีความเดียวดายมาสลักลงบนหน้าของผมโดยไม่ได้เชื้อเชิญ

當做感情的休止符
dàng zuò gǎn qíng de xiū zhǐ fú
เป็นเสมือนเครื่องหมายหยุดของความรัก

你的哭 你的笑 你的好 你的坏
nǐ de kū  nǐ de xiào  nǐ de hǎo  nǐ de huài
ไม่ว่าจะร้องไห้ จะยิ้ม จะดีหรือจะร้าย

全部我都會記在心里不會忘掉
quán bù wǒ dū huì jì zài xīn lǐ bù huì wàng diào
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมจะจดจำไว้ในใจ ไม่ลืมเลือน

我不哭我不鬧我不笑
wǒ bù kū  wǒ bù nào  wǒ bù xiào
ผมจะไม่ร้องไห้ ไม่ก่อกวนวุ่นวาย ไม่หัวเราะ

我不要 全部都讓你知道
wǒ bú yào  quán bù dōu ràng nǐ zhī dào
ผมไม่ได้ต้องการอะไร ทั้งหมดแค่ต้องการให้คุณได้รับรู้

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

我試著想告訴你 放開右手
wǒ shì zhù xiǎng gào sù nǐ  fàng kāi yòu shǒu
ผมลองบอกให้คุณปล่อยมือขวาของคุณออก

回憶拼湊卻讓我忘不掉的寂寞 Ah
huí yì pīn còu què ràng wǒ wàng bù diào de jì mò Ah
ความทรงจำผสมปนเปกันกลับพาผมไปสู่ความเหงาที่ไม่อาจลืมเลือน

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

 

Credit Lyric taken from: http://www.xiami.com   
Translated into Thai by : 娉慧

 

เพลงที่สามของอัลบั้มใหม่ของโจวมี่

จะว่าไปก็คล้ายๆจะมีแค่สามเพลงแหละอัลบั้มนี้

เป็น What's your number ไป 2 เวอร์ชั่น

เป็น 空房間 ไปอีก 2 เวอร์ชั่น

แล้วก็เพลงนี้อีกเพลง หมดแล้วค่า... มินิอัลบั้ม

เพลงนี้ตอนฟังตอนแรกก็ติดหูอยู่

ฟังๆไปก็นึกออก มันฟังดูคล้ายๆเพลงละครไต้หวันของหย่าหลุนเลย

ดูจากเนื้อเพลงแล้วไม่มี่เอามากๆ ฟังแล้วไม่ค่อยอิน

แล้วก็ปรากฎว่าเพลงนี้มี่ไม่ได้แต่งจริงๆ

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนโจวมี่กันมากๆนะคะ

 

Comment

Comment:

Tweet