[TRANS] 爱上你不奇怪

posted on 24 Aug 2014 14:29 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

說來奇怪
shuō lái qí guài
จะว่าไปก็แปลก
這茫茫人海
zhè máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人為愛在等待
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén wéi ài zài děng dài
มีคนนับพันนับหมื่นที่รอคอยความรัก
要是對上了眼就愛的死去活來
yào shì duì shàng le yǎn jiù ài de sǐ qù huó lái
ถ้าหากว่าถูกตาต้องใจเข้าแล้วก็จะรักแทบเป็นแทบตาย
好像沒有幾個人能夠例外
hǎo xiàng méi yǒu jī gè rén néng gòu lì wài
เหมือนว่าจะไม่มีสักคนที่เป็นข้อยกเว้น

說來精彩
shuō lái jīng cǎi
จะว่าไปก็ดีเหลือเกิน
在茫茫人海
zài máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人可以讓我去愛
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén kě yǐ ràng wǒ qù ài
มีคนนับพันนับหมื่นที่สามารถนำฉันไปพบความรัก
我卻選擇了你也愛的死去活來
wǒ què xuǎn zé le nǐ yě ài de sǐ qù huó lái
แต่ฉันกลับเลือกเธอ แล้วก็รักเธอแทบเป็นแทบตาย
好在你也沒有把我拒於門外
hǎo zài nǐ yě méi yǒu bǎ wǒ jù yú mén wài
โชคดีเลือกเกินที่เธอเองก็ไม่ได้ผลักไสฉันออกนอกประตูไป

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
Because you're always on my mind
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ

說來精彩
shuō lái jīng cǎi
จะว่าไปก็ดีเหลือเกิน
在茫茫人海
zài máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人可以讓我去愛
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén kě yǐ ràng wǒ qù ài
มีคนนับพันนับหมื่นที่สามารถนำฉันไปพบความรัก
我卻選擇了你也愛的死去活來
wǒ què xuǎn zé le nǐ yě ài de sǐ qù huó lái
แต่ฉันกลับเลือกเธอ แล้วก็รักเธอแทบเป็นแทบตาย
好在你也沒有把我拒於門外
hǎo zài nǐ yě méi yǒu bǎ wǒ jù yú mén wài
โชคดีเลือกเกินที่เธอเองก็ไม่ได้ผลักไสฉันออกนอกประตูไป

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
Because you're always on my mind
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
愛上你就是我一生的期待
ài shàng nǐ jiù shì wǒ yī shēng de qī dài
การตกหลุมรักเธอก็คือสิ่งที่ฉันรอคอยมาตลอดชีวิต
Because you're always on my mind.
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ
always on my mind. 
 
Credit Lyric taken from: http://www.kkbox.com  
Translated into Thai by : 娉慧
 
 
 
เพลงนี้ไปเจอมาโดยบังเอิญ
โดนคู่ขวัญ เฉียน-มี่ หลอกให้ไปงมหาเพลงหาอยู่ตั้งนาน
ปรากฏว่าเป็นเพลงแต่งไม่ซะงั้น
เลิศมาก
เอาเป็นว่าระหว่างหาๆอยู่ไปเจอเพลงนี้เข้า
เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยขอเอามาแปะซะหน่อย
ตอนแรกเวอร์ชั่นที่เจอเป็นเวอร์ชั่นเพลงคู่ หญิง-ชาย
หามา หาไป ก็ไปเจอเวอร์ชั่นนี้ที่ถูกใจมากกว่านิดนึง
ก็เลยเลือกเวอร์ชั่นนี้มาแปะ
แต่เอ็มวีอีกเวอร์ชั่นก็น่ารักไม่หยอก
ตัดใจไม่ได้
ก็เลยอาเอ็มวีมาแปะด้วย
ดูเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดเบาๆ
 

Comment

Comment:

Tweet