[TRANS] 今天你要嫁给我

posted on 17 Aug 2014 01:00 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

 

 

 
春暖的花開 
chūn nuǎn de huā kāi 
ดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ
帶走冬天的感傷 
dài zǒu dōng tiān de gǎn shāng
นำพาความหดหู่ของฤดูหนาวจากไป 
微風吹來浪漫的气息 
wéi fēng chuī lái làng màn de qì xí
สายลมพัดพากลิ่นอายของความรักเข้ามา 
每一首情歌忽然充滿意義 
měi yī shǒu qíng gē hū rán chōng mǎn yì yì 
เพลงรักทุกเพลงพลันเปี่ยมไปด้วยความหมาย 
我就在此刻突然見到你 
wǒ jiù zài cǐ kè tú rán jiàn dào nǐ 
ในตอนนี้เองที่ฉันก็ได้พบกับเธอ 
春暖的花香 
chūn nuǎn de huā xiāng
กลิ่นหอมของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ 
带走冬天的凄寒
dài zǒu dōng tiān de qī hán นำพาความหนาวเหน็บของฤดูหนาวจากไป 
微風吹來意外的愛情
wéi fēng chuī lái yì wài de ài qíng
สายลมพัดพาความรักเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว
鳥儿的高歌拉近我們距离
niǎo ér de gāo gē lā jìn wǒ men jù lí
เสียงนกร้องดึงดูดพวกเราให้เข้าใกล้กัน 
我就在此刻突然愛上你
wǒ jiù zài cǐ kè tú rán ài shàng nǐ
ในตอนนี้เองที่ฉันตกหลุมรักเธอ
 
聽我說
tīng wǒ shuō
ฟังฉันนะ 
手牽手
shǒ