[TRANS] My Love For You 無所謂 - Super Junior M

posted on 24 Mar 2014 21:31 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

wǒ bìng bù dǒng méi xiǎng tài duō
我并不懂沒想太多
ผมไม่เข้าใจ ไม่เคยคิดอะไรมากมาย

xǐ huān shàng nǐ shì duì shì cuò
喜歡上你是對是錯
การที่ผมชอบคุณเป็นสิ่งถูกหรือผิด

qǐng nǐ bú yào tīng bié rén shuō
請你不要聽別人說
ได้โปรดอย่าฟังที่คนอื่นพูด

Cause You're My Everything, yeah
เพราะว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผม

duō xiǎng dài nǐ fēi shàng liú xīng
多想帶你飛上流星
อยากจะพาคุณบินไปยังดาวตก

pāi xià nǐ měi lì de biǎo qíng
拍下你美麗的表情
จับภาพความรู้สึกที่งดงามของคุณเอาไว้

qiān wǒ de shǒu Baby I Know Oh              
牽我的手 Baby I Know Oh
จูงมือของผมเอาไว้

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn               
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

fù chū zhēn gǎn qíng zhè bú shì yóu xì
付出真感情這不是游戲
มอบความรู้สึกที่แท้จริงนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

wǒ xiǎng yào de ài bù néng méi yǒu nǐ
我想要的愛不能沒有你
ความรักที่ผมต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคุณ

Cause I Want You Girl, And I Need Your Love

tīng wǒ duì nǐ shuō
聽我對你說
ฟังสิ่งที่ผมจะพูดกับคุณนะ

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday     
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

huò xǔ yǒu tiān nǐ huì shuō
或許有天你會說
อาจมีสักวันที่คุณจะพูดกับผม

nǐ huì yǒng yuǎn péi zhù wǒ
你會永遠陪著我
ว่าคุณจะอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดไป

Girl wǒ hái shì bù dǒng
Girl 我還是不懂
ที่รัก ผมก็ยังคงไม่เข้าใจ

zài wǒ xīn lǐ zhī yǒu yī jù wǒ ài nǐ My Baby      
在我心里只有一句我愛你 My Baby
ในใจของผมมีอยู่เพียงประโยคเดียว ผมรักคุณนะที่รักของผม

duō xiǎng hé nǐ zài yī qǐ Yeah~    
多想和你在一起 Yeah~
อยากจะอยู่กับคุณเหลือเกิน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You              
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน  

Na Na Na Na~ Na Na Na Na

 

Credit
Lyric taken from: http://thesuperjuniorhandbook.wordpress.com

Translated into Thai by : 娉慧

ชอบเพลงนี้ตั้งแต่ได้ฟัง Teaser hilight เพลงของอัลบั้ม
ชอบที่สุดในอัลบั้มเลย
แต่เพิ่งจะถึงคิวได้แปลเป็นเพลงที่สาม
เพราะว่าโดนเพลงที่พ่อหนุ่มโจวมี่ present หนักหนาว่ามีส่วนร่วมในการแต่งลัดคิวเอา
ดูพักหลังๆมี่จะไม่ค่อยได้แต่งเพลงเท่าไหร่
ไม่รู้หมดมุก หรือรับจ็อบเยอะขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาไปหลบมุมแต่งเพลง
ยังไงก็รอฟังเพลงที่มี่แต่งอยู่นะคะ

Comment

Comment:

Tweet