[TRANS] My Love For You 無所謂 - Super Junior M

posted on 24 Mar 2014 21:31 by rainbow092  in Song

wǒ bìng bù dǒng méi xiǎng tài duō
我并不懂沒想太多
ผมไม่เข้าใจ ไม่เคยคิดอะไรมากมาย

 

xǐ huān shàng nǐ shì duì shì cuò
喜歡上你是對是錯
การที่ผมชอบคุณเป็นสิ่งถูกหรือผิด

 

qǐng nǐ bú yào tīng bié rén shuō
請你不要聽別人說
ได้โปรดอย่าฟังที่คนอื่นพูด

Cause You're My Everything, yeah
เพราะว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผม

 

duō xiǎng dài nǐ fēi shàng liú xīng
多想帶你飛上流星
อยากจะพาคุณบินไปยังดาวตก

 

pāi xià nǐ měi lì de biǎo qíng
拍下你美麗的表情
จับภาพความรู้สึกที่งดงามของคุณเอาไว้

qiān wǒ de shǒu Baby I Know Oh              
牽我的手 Baby I Know Oh
จูงมือของผมเอาไว้

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

 

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

 

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn               
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

 

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

 

fù chū zhēn gǎn qíng zhè bú shì yóu xì
付出真感情這不是游戲
มอบความรู้สึกที่แท้จริงนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

 

wǒ xiǎng yào de ài bù néng méi yǒu nǐ
我想要的愛不能沒有你
ความรักที่ผมต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคุณ

 

Cause I Want You Girl, And I Need Your Love

 

tīng wǒ duì nǐ shuō
聽我對你說
ฟังสิ่งที่ผมจะพูดกับคุณนะ

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

 

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

 

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

 

 

péi zài nǐ shēn biān Everyday     
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

 

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

 

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

 

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

 

huò xǔ yǒu tiān nǐ huì shuō
或許有天你會說
อาจมีสักวันที่คุณจะพูดกับผม

 

nǐ huì yǒng yuǎn péi zhù wǒ
你會永遠陪著我
ว่าคุณจะอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดไป

 

Girl wǒ hái shì bù dǒng
Girl 我還是不懂
ที่รัก ผมก็ยังคงไม่เข้าใจ

 

zài wǒ xīn lǐ zhī yǒu yī jù wǒ ài nǐ My Baby      
在我心里只有一句我愛你 My Baby
ในใจของผมมีอยู่เพียงประโยคเดียว ผมรักคุณนะที่รักของผม

 

duō xiǎng hé nǐ zài yī qǐ Yeah~    
多想和你在一起 Yeah~
อยากจะอยู่กับคุณเหลือเกิน

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

 

 

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

 

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

 

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

 

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

 

 

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

 

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You              
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

 

 

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

 

Na Na Na Na~ Na Na Na Na

Credit
Lyric taken from: http://thesuperjuniorhandbook.wordpress.com

Translated into Thai by : 娉慧

ชอบเพลงนี้ตั้งแต่ได้ฟัง Teaser hilight เพลงของอัลบั้ม
ชอบที่สุดในอัลบั้มเลย
แต่เพิ่งจะถึงคิวได้แปลเป็นเพลงที่สาม
เพราะว่าโดนเพลงที่พ่อหนุ่มโจวมี่ present หนักหนาว่ามีส่วนร่วมในการแต่งลัดคิวเอา
ดูพักหลังๆมี่จะไม่ค่อยได้แต่งเพลงเท่าไหร่
ไม่รู้หมดมุก หรือรับจ็อบเยอะขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาไปหลบมุมแต่งเพลง
ยังไงก็รอฟังเพลงที่มี่แต่งอยู่นะคะ 

[TRANS] Swing - Super Junior M

posted on 23 Mar 2014 01:34 by rainbow092  in Song

 

Hey, Mr.! shí jiān yǐ dào lái
Hey, Mr.! 時間已到來
นี่คุณครับ! มันถึงเวลาแล้วนะครับ

bú yào zài děng dài
不要再等待

อย่าได้รอต่อไปอีกเลย

kuài pāo kāi zǔ ài shuì mèng zhōng xǐng lái
bié yā yì shǔ yú nǐ de cún zài
快拋開阻礙睡夢中醒來
別壓抑屬于你的存在
รีบกำจัดสิ่งที่มันขัดขวางไม่ให้คุณตื่นจากความฝัน อย่าได้ปิดกั้นการมีอยู่ของตัวคุณเอาไว้

Maria!bié zǒng shì fā dāi
Maria!別總是發呆
มาเรีย! อย่าเอาแต่เหม่อลอย 

shí zhēn zài fēi zhuǎn
時針在飛轉
เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

wàng zhe de bù dào de ài huán yī zhí qī dài bù rú
fàng shǒu shuō yī jù bài bài
望著得不到的愛還一直期待不如
放手說一句拜拜
ปรารถนาความรักที่เอื้อมไม่ถึงแล้วยังคงตั้งตารอคอย ไม่สู้วางมือแล้วกล่าวคำ "บ๊ายบาย" เสียจะดีกว่า

Shall We Dance wàng diào nǎ gū jì bǎ shuāng shǒu wò jǐn
Shall We Dance 忘掉那孤寂把雙手握緊
มาเต้นกันหน่อยไหม ลืมความเหงานั้น จับมือทั้งสองข้างเอาไว้ให้แน่นๆ

Shall We Dance tòng kǔ de huí yì jiàn jiàn de yuǎn lí
Shall We Dance 痛苦的回憶漸漸的遠离
มาเต้นกันหน่อยไหม ความทรงจำที่เจ็บปวดค่อยๆจางหายไป

zhè shǒu gē jiù shì wǒ tōng guān mì yǔ
這首歌就是我通關密語
เพลงนี้ก็คือรหัสลับเปิดเส้นทางของผม 

guī jǔ yóu nǐ lái dìng
規矩由你來定
กติกาก็ตามแต่คุณจะตัดสินใจ

 kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing) 
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

jiù suàn fán nǎo méi shén mo dà bù le yī miǎo jiù wàng diào
就算煩惱沒什么大不了一秒就忘掉

แม้ว่าจะกลุ้มใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โต วินาทีเดียวก็ลืม

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up!
Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up!
Hey!    

Uno Dos Tres
หนึ่ง สอง สาม

yǒu shí wú xíng zhī zhōng shēng chū mò qì yī zhòng
nǐ hū xī wǒ jiù dǒng de pín lǜ
有時無形之中生出默契一种
你呼吸我就懂的頻率
บางครั้งก็เกิดมีสัญญาณลับขึ้นมาชนิดหนึ่ง เป็นความถี่ที่แค่คุณหายใจผมก็เข้าใจได้

So Relax, Be Cool hé wǒ yī qǐ zhī wéi le nǐ mù xuàn shén mí
So Relax, Be Cool 和我一起只為了你目眩神迷
ดังนั้นก็ผ่อนคลาย ใจเย็นๆเข้าไว้ มาอยู่กับผม เพียงเพราะคุณที่ทำให้ผมตกตะลึง

shēng huó yǒu shí lí pǔ lái tóu sù bié zài yì yǒu
wǒ zài jiù shì wán měi yǎn chū
生活有時离譜來投訴別在意有
我在就是完美演出
ชีวิตบางครั้งก็ยุ่งเหยิง บ่นออกมาเถอะ อย่าได้ไปใส่ใจ แค่มีผมอยู่ก็จะเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแล้ว

So Relax, Be Cool hé wǒ yī qǐ kuài lè xiàng mó lì bèi xī yǐn
So Relax, Be Cool 和我一起快樂像魔力被吸引
ดังนั้นก็ผ่อนคลาย ใจเย็นๆเข้าไว้ มาอยู่กับผม ความสุขก็จะถูกดึงดูดเข้ามาราวกับมีเวทมนต์

zhēng kāi yǎn měi yī tiān dū huì yǒu xīn de jīng lì
   
睜開眼每一天都會有新的經歷
ลืมตาขึ้นมา ในแต่ละวันก็จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ 

zuò zuì zhēn de zì jǐ
做最真的自己
เป็นตัวของตัวเองให้ถึงที่สุด

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)  
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)

รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

jiù suàn fán nǎo méi shén mo dà bù le yī miǎo jiù wàng diào
就算煩惱沒什么大不了一秒就忘掉

แม้ว่าจะกลุ้มใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โต วินาทีเดียวก็ลืม

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up!
Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up!
Hey!

yǒu shí huì mí shī qián xíng xīn xiàng xiàn rù shēn shēn hǎi dǐ
有時會迷失前行心像陷入深深海底
บางครั้งระหว่างที่ก้าวไปข้างหน้าก็อาจจะหลงทาง ราวกับว่าหัวใจจมลงสู่ก้นทะเลลึก

jiù ràng zhè xuán lǜ dài nǐ táo lí Dance With Me Tonight               
就讓這旋律帶你逃离 Dance With Me Tonight
ก็แค่ปล่อยให้ท่วงทำนองนี้พาคุณหนีไปให้ไกล คืนนี้มาเต้นกับผมนะ
                      
Just swing

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài lè ràng wǒ zhè miǎo dà shēng xuān bù bèi shì rén zhǔ mù
快樂讓我這秒大聲宣布被世人矚目
ความสุขทำให้ในวินาทีนี้ผมป่าวร้องเสียงดังจนชาวโลกเหลียวมอง


kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu shì fàng nǐ de yǔ zhòu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏釋放你的宇宙 Swing Never Never Give Up! Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ปลดปล่อยจักรวาลของคุณออกมา
                                               
Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up!
                                                 
Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up! Swing!

Credit
Lyric taken from: http://www.yue365.com/play/13860/325365.shtml
Translated into Thai by : 娉慧

 
เพลงโปรโมทของอัลบั้มใหม่ของ Super Junior - M
เพลงนี้มี่ประกาศแต่แรกว่ามีเอี่ยวในการแต่งด้วย
ฟังตอนแรกก็เฉยๆ ไม่ได้แตกต่างจากเพลงโปรโมทเพลงอื่นๆเท่าไหร่
แต่ในเพลงเดียวมีจังหวะหลายแบบจนเรียกได้ว่ารก
พอได้ดู MV ก็เริ่มรู้สึกว่ามันติดหูดี
พอเห็น Perfเท่านั้นแหละ ติดใจเลย
เป็น Perf เพลงเต้นที่อยากดูแบบสดๆมากที่สุด
ตื่นตาตื่นใจกับ Skilll โปรยกระดาษ กับ บล็อกกิ้งจัดโต๊ะที่แนบเนียนเหนือชั้นมากๆ
ไหนจะผ้าที่แอบซุกกันเอาไว้อีก 
อยากจะเห็นแบบไม่ต้องหลบมุมกล้องจริงๆ
ต้องรอกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวที่จะมาเมืองไทยกัน >_<
 
 

[TRANS] 飞翔 (Fly High) - Super Junior M

posted on 21 Mar 2014 22:36 by rainbow092  in Song
 
xiǎo shí hòu céng huàn xiǎng yào gǎi biàn shì jiè
小時候曾幻想要改變世界
ตอนเด็กๆเคยวาดฝันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก
 
zhǎng dà fā xiàn yīng xióng zhī zài diàn yǐng lǐ chū xiàn
長大發現英雄只在電影里出現
โตขึ้นจึงได้พบว่าวีรบุรุษปรากฏแต่ในหนังเท่านั้น
 
mā mā shuō suǒ yǒu de mèng xiǎng dōu shí xiàn
媽媽說所有的夢想都實現
แม่บอกว่าความฝันทั้งหลายล้วนเป็นจริงได้

zhǎng dà cái fā jué fán nǎo yòu chū xiàn
長大才發覺煩惱又出現
เมื่อโตขึ้นจึงได้พบว่าความกลัดกลุ้มก็มีอยู่เช่นกัน

wǒ zěn mo le kāi shǐ chí yí le
我怎么了開始遲疑了
ผมเป็นอะไรไป เริ่มที่จะลังเลเสียแล้ว

bié tàn qì le cuò zhé suàn shén mo ne
別嘆气了挫折算什么呢
อย่าได้ทอดถอนใจได้แล้ว ล้มเหลวแล้วจะทำไม

nǐ bié shǎ le mèng xiǎng gāng qǐ chéng ne
你別傻了夢想剛啟程呢
เธอหยุดโง่ได้แล้ว ความฝันเพิ่งจะเริ่มต้นนะ

bié huái yí jiù shì nǐ
別怀疑就是你
ไม่ต้องสงสัย เธอนั่นแหละ

kuài dà bù dà bù xiàng qián yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán
*快大步大步向前勇敢的向世界宣言
รีบๆก้าวไปข้างหน้า ประกาศต่อโลกอย่างกล้าหาญ

qīng chūn méi yǒu jí xiàn měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
青春沒有极限每一秒要活出新鮮
ความเยาว์วัยไม่มีขีดจำกัด ทุกๆวินาทีจะต้องใช้ชีวิตอย่างสดใส

diǎn rán xī wàng fēi xiáng Oh~ Oh Oh Oh Oh
點燃希望飛翔 Oh~ Oh Oh Oh Oh
จุดความหวังแล้วบินไป

fēi xiáng zhào liàng mèng xiǎng de tiān táng
飛翔照亮夢想的天堂
บินไปสู่สรวงสวรรค์ที่สดใสราวความฝัน

fēi xiáng Oh~ Oh Oh Oh Oh
飛翔 Oh~ Oh Oh Oh Oh
บินไป

fēi xiáng gēn suí xīn zhǐ yǐn de fāng xiàng
飛翔跟隨心指引的方向
บินไปตามเส้นทางที่หัวใจพาไป

yǒu shí yě huì zì jǐ duǒ zài fáng jiān
有時也會自己躲在房間
บางครั้งก็ซ่อนตัวเองอยู่ในห้อง

hái zài làng fèi shí jiān dù guò bù kāi xīn de yī tiān
還在浪費時間度過不開心的一天
ยังคงใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปกับวันเวลาที่เป็นทุกข์

wǒ wàng zhe tiān chuāng wài miàn yīn yǔ mián mián
我望著天窗外面陰雨綿綿
ผมเหม่อมองไปนอกหน้าต่างบนหลังคาเมฆฝนยังไม่ขาดสาย

tiān kōng bù huì yīn wéi nǐ de xīn qíng ér gǎi biàn
天空不會因為你的心情而改變
ท้องฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเธอ

wǒ zěn mo le kāi shǐ chí yí le
我怎么了開始遲疑了
ผมเป็นอะไรไป เริ่มที่จะลังเลเสียแล้ว

bié tàn qì le zhè diǎn shāng yòu zěn yàng
別嘆气了這點傷又怎樣
อย่าได้ทอดถอนใจได้แล้ว บาดแผลเป็นอย่างไรบ้าง

nǐ bié shǎ le tíng zhǐ jì xù páng huáng bié huái yí jiù shì nǐ
你別傻了停止繼續彷徨別怀疑就是你
เธอหยุดโง่ได้แล้ว อย่าได้ลังเลอีกเลย ไม่ต้องสงสัย เธอนั่นแหละ

Repeat *

wàng jì nǎ xiē jǔ sàng de mō yàng
忘記那些沮喪的摸樣
ลืมความรู้สึกซึมเศร้าเหล่านั้นไปเสีย

xuǎn zé biàn de gèng jiān qiáng
選擇變的更堅強
เลือกเปลี่ยนแปลงที่จะเข้มแข็งขึ้น

yǒu shù guāng máng dài zǒu wǒ suǒ yǒu de mí wǎng
有束光芒帶走我所有的迷惘
มีลำแสงที่นำพาความงงงวยมาให้ผม

wǒ yào dà bù dà bù xiàng qián yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán
我要大步大步向前勇敢的向世界宣言
ผมจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้า ประกาศต่อโลกอย่างกล้าหาญ

qīng chūn méi yǒu jí xiàn měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
青春沒有极限每一秒要活出新鮮
ความเยาว์วัยไม่มีขีดจำกัด ทุกๆวินาทีจะต้องใช้ชีวิตอย่างสดใส

Repeat *

Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh dà shēng hǎn chū zhè xuān yán
Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh 大聲喊出這宣言
ตะโกนข้อความนี้ออกมาเสียงดังๆ

Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh wǒ de qīng chūn méi yǒu jí xiàn
Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh 我的青春沒有极限
ความเยาว์วัยของผมไม่มีที่สิ้นสุด

Credit
Lyric taken from: http://www.yue365.com/play/13860/325365.shtml
Translated into Thai by : 娉慧
 
อัลบั้มใหม่ของ Super Junior - M ออกมาแล้ว
คราวนี้มีเพลงที่โจวมี่ร่วมแต่งสองเพลง
แนวเพลงไม่ได้หวานซึ้งอย่างเพลงก่อนๆ
แต่เป็นเพลงที่มีเนื้อหา "มี่"มาก

Weibo วิธี Follow เพื่อน

posted on 17 Mar 2014 22:15 by rainbow092  directory Asian, Knowledge, Idea
มีคนถามเข้ามาค่ะ
ขั้นตอนการเข้าไป follow คนอื่นๆนะคะ
 
1.1 เอาเมาส์ไปจ่อชื่อของคนที่เราจะ follow จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา แล้วก็กด follow
 
 photo blog3_zps40881c95.jpg
 
1.2 หรือ คลิกเพื่อเข้าหน้า Profile ของคนที่เราจะ Follow โดยตรง แล้วก็กด follow
 photo blog1_zpsfc89958c.jpg
 
2. จะมีกลุ่มให้เราจัดกลุ่มเพื่อนของเราว่าเป็นเพื่อนกลุ่มไหน
2.1 จะเลือกตามตัวเลือกที่เขามีมาให้ก็ได้ ก็ติ๊กถูกหน้าชื่อกลุ่มนั้น แล้วกด ตกลง
2.2 จะตั้งกลุ่มเอาก็ได้ ก็ใส่ชื่อที่เราตั้ง แล้วกด ตกลง
2.3 จะไม่จัดกลุ่มก็กดตรงยกเลิก ก็จะเป็นการ follow โดยที่ไม่ได้จัดกลุ่มค่ะ
 
 photo blog2_zps437f414d.jpg
 
 
เท่านี้ก็ไม่พลาดการติดตามข่าวสารจากเพื่อนของเราแล้วค่ะ ^_^

[Trans] 太貪心 TaiTanXin - 周覓 S.M The Ballad

posted on 13 Feb 2014 23:05 by rainbow092  in Song

在與你相遇的曾經
zài yǔ nǐ xiāng yù de céng jīng 
ทันทีที่ได้พบคุณ

 

我找到幸福的定義
wǒ zhǎo dào xìng fú de dìng yì
ผมก็ได้พบความหมายของคำว่าความสุข

 

心跳每天感動的提醒
xīn tiào měi tiān gǎn dòng de tí xǐng
หัวใจที่เต้นอยู่ทุกๆวันย้ำเตือนถึงความรู้สึกที่มี

我的視線只為你牽引
wǒ de shì xiàn zhī wéi nǐ qiān yǐn
สายตาของผมไล่ตามเพียงแต่คุณ

 

跟著你瘋了我也願意
gēn zhù nǐ fēng le wǒ yě yuàn yì
ติดตามคุณจนแทบบ้า ผมก็ยินดี

從不知以愛的名義
cóng bù zhī yǐ ài de míng yì
จากที่ไม่เคยรู้จักคำว่าความรัก

會把你埋在懷裡承受愛的艱辛
huì bǎ nǐ mái zài huái lǐ chéng shòu ài de jiān xīn
จะดึงคุณมาอยู่ในอ้อมอก  อดทนต่อความรักที่ยากลำบาก

 

怪我的眼太貪心
guài wǒ de yǎn tài tān xīn
ต้องโทษดวงตาของผมที่โลภมากเกินไป

愛流得不剩一滴
ài liú de bù shèng yī dī
ความรักไหลบ่าจนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียว

 

太貪心 犯濫的愛快淹沒了你
tài tān xīn   fàn làn de ài kuài yān mo le nǐ
โลภมากเกินไป ความรักรุนแรง ถาโถมจนคุณจมลงไป

 

怪回憶都太貪心
guài huí yì dōu tài tān xīn 
ต้องโทษความทรงจำทั้งหมดที่โลภมากเกินไป

 

美得讓我看不見你
měi de ràng wǒ kàn bù jiàn nǐ
มันสวยงามจนทำให้ผมมองไม่เห็นคุณ

 

吞噬愛的傷痕
tūn shì ài de shāng hén 
กล้ำกลืนบาดแผลของความรัก

 

失去 你對愛貪圖的心
shī qù nǐ duì ài tān tú de xīn
สูญเสียหัวใจที่โหยหาความรักของคุณไปแล้ว

 

 

我以為愛永遠晶瑩
wǒ yǐ wéi ài yǒng yuǎn jīng yíng
ผมหลงเข้าใจว่าความรักจะเปล่งประกายชั่วกาล

 

 

沒有人比你更透明
méi yǒu rén bǐ nǐ gèng tòu míng
ไม่ใครใครจะส่องส่วางไปมากกว่าคุณ

 

如今隔著幸福的玻璃
rú jīn gé zhù xìng fú de bō lí
แต่ตอนนี้กระจกแห่งความสุขแยกเราจากกัน

 

蒙塵的你我已看不清
méng chén de nǐ wǒ yǐ kàn bù qīng
ตัวคุณที่ถูกบดบังด้วยฝุ่นควันทำให้ผมเป็นคุณได้ไม่ชัดเจน

 

痛碎的心 總是讓你哭泣
tòng suì de xīn   zǒng shì ràng nǐ kū qì
หัวใจที่แตกสลายทำให้คุณเสียน้ำตาอยู่เสมอ

 

怪我的眼太貪心
guài wǒ de yǎn tài tān xīn
ต้องโทษดวงตาของผมที่โลภมาก

愛流得不剩一滴
ài liú de bù shèng yī dī
ความรักไหลบ่าจนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียว

 

太貪心 犯濫的愛快淹沒了你
tài tān xīn   fàn làn de ài kuài yān mo le nǐ
โลภมากเกินไป ความรักรุนแรง ถาโถมจนคุณจมลงไป

 

怪回憶都太貪心
guài huí yì dōu tài tān xīn 
ต้องโทษความทรงจำทั้งหมดที่โลภมากเกินไป

 

美得讓我看不見你
měi de ràng wǒ kàn bù jiàn nǐ
มันสวยงามจนทำให้ผมมองไม่เห็นคุณ

 

吞噬愛的傷痕
tūn shì ài de shāng hén 
กล้ำกลืนบาดแผลของความรัก

 

失去 你對愛貪圖的心
shī qù nǐ duì ài tān tú de xīn
สูญเสียหัวใจที่โหยหาความรักของคุณไปแล้ว

 

還貪圖你的背影
hái tān tú nǐ de bèi yǐng
ยังคงโหยหาเงานด้านหลังของคุณ

 

還來得及嗎 後悔著說不出的傷
hái lái de jí ma   hòu huǐ zhù shuō bù chū de shāng
ยังไม่สายไปใช่ไหม บาดแผลที่ทำให้ต้องเสียใจจนพูดไม่ออก

怪我的手太貪心 
guài wǒ de shǒu tài tān xīn
ต้องโทษมือของผมที่โลภเกินไป

都冷了還想握緊
dōu lěng le hái xiǎng wò jǐn
ถึงจะเย็นหมดแล้วแต่ยังคงต้องการที่จะเกาะกุมเอาไว้

 

太貪心 貪心得還不放棄愛你
tài tān xīn   tān xīn de hái bù fàng qì ài nǐ
โลภมากเกินไป โลภจนยังไม่ยอมสละความรักที่มีต่อคุณ

 

怪髮絲也太貪心
guài fǎ sī yě tài tān xīn
ต้องโทษเส้นผมโลภมากเกินไปเช่นกัน

 

不斷糾纏我的眼睛
bù duàn jiū chán wǒ de yǎn jīng
ที่บดบังสายตาของผมไม่หยุดหย่อน

 

無法擺脫過去 愛你 還想愛你
wú fǎ bǎi tuō guò qù   ài nǐ   hái xiǎngài nǐ 
ไม่อาจหลุดพ้นจากอดีต รักคุณ ยังคงรักคุณ

 

那顆我貪圖的心
nǎ kē wǒ tān tú de xīn
หัวใจที่โหยหาดวงนั้นของผม

 

愛你 我貪圖的你的心
ài nǐ   wǒ tān tú de nǐ de xīn
รักคุณ หัวใจของผมที่โหยหาแต่คุณ

 

Credit
Lyric taken from:
百度音乐
Translated into Thai by : 娉慧

โซโล่อีกเพลงของหนุ่มโรแมนติก โจวมี่

โดยจับมาร้องเพลงเจ็บปวดทุกทีเลย

เพลงนี้มีอีก 2เวอร์ชั่นเป็นภาษาเกาหลีกับภาษาญี่ปุ่นที่ร้องโดยเยซอง

แหม... ถ้าเอา 3ภาษามาร้องรวมกันเป็นเพลงเดียวคงจะเร้าใจดีพิลึก

รีเควสจริงจังนะ บอกเลย