[TRANS] 爱上你不奇怪

posted on 24 Aug 2014 14:29 by rainbow092  in Song

 

說來奇怪
shuō lái qí guài
จะว่าไปก็แปลก
這茫茫人海
zhè máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人為愛在等待
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén wéi ài zài děng dài
มีคนนับพันนับหมื่นที่รอคอยความรัก
要是對上了眼就愛的死去活來
yào shì duì shàng le yǎn jiù ài de sǐ qù huó lái
ถ้าหากว่าถูกตาต้องใจเข้าแล้วก็จะรักแทบเป็นแทบตาย
好像沒有幾個人能夠例外
hǎo xiàng méi yǒu jī gè rén néng gòu lì wài
เหมือนว่าจะไม่มีสักคนที่เป็นข้อยกเว้น

說來精彩
shuō lái jīng cǎi
จะว่าไปก็ดีเหลือเกิน
在茫茫人海
zài máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人可以讓我去愛
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén kě yǐ ràng wǒ qù ài
มีคนนับพันนับหมื่นที่สามารถนำฉันไปพบความรัก
我卻選擇了你也愛的死去活來
wǒ què xuǎn zé le nǐ yě ài de sǐ qù huó lái
แต่ฉันกลับเลือกเธอ แล้วก็รักเธอแทบเป็นแทบตาย
好在你也沒有把我拒於門外
hǎo zài nǐ yě méi yǒu bǎ wǒ jù yú mén wài
โชคดีเลือกเกินที่เธอเองก็ไม่ได้ผลักไสฉันออกนอกประตูไป

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
Because you're always on my mind
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ

說來精彩
shuō lái jīng cǎi
จะว่าไปก็ดีเหลือเกิน
在茫茫人海
zài máng máng rén hǎi
ท่ามกลางผู้คนมากมาย
有成千上萬的人可以讓我去愛
yǒu chéng qiān shàng wàn de rén kě yǐ ràng wǒ qù ài
มีคนนับพันนับหมื่นที่สามารถนำฉันไปพบความรัก
我卻選擇了你也愛的死去活來
wǒ què xuǎn zé le nǐ yě ài de sǐ qù huó lái
แต่ฉันกลับเลือกเธอ แล้วก็รักเธอแทบเป็นแทบตาย
好在你也沒有把我拒於門外
hǎo zài nǐ yě méi yǒu bǎ wǒ jù yú mén wài
โชคดีเลือกเกินที่เธอเองก็ไม่ได้ผลักไสฉันออกนอกประตูไป

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
Because you're always on my mind
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上了你的好也愛上你的壞
ài shàng le nǐ de hǎo yě ài shàng nǐ de huài
การตกหลุมรักเธอเป็นเรื่องดี แล้วการตกหลุมรักเธอการเป็นเรื่องเลวร้ายด้วย
我願意為你做牛做馬做飯做菜
wǒ yuàn yì wéi nǐ zuò niú zuò mǎ zuò fàn zuò cài
เพื่อเธอแล้ว ฉันยินดีจะเป็นวัวเป็นม้า หุงข้าวทำกับข้าว
只要是你喜歡的 I always like to try.
zhī yào shì nǐ xǐ huān de I always like to try.
ขอเพียงเป็นสิ่งที่เธอชอบ ฉันก็ยินดีที่จะพยายาม

愛上你不奇怪是上天的安排
ài shàng nǐ bù qí guài shì shàng tiān de ān pái
การตกหลุมรักเธอไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นการจัดการของสวรรค์
愛上你像大人也愛你像小孩
ài shàng nǐ xiàng dà rén yě ài nǐ xiàng xiǎo hái
การตกหลุมรักเธอดูเหมือนจะทำให้โตขึ้น แล้วการตกหลุมรักเธอก็เหมือนกับเป็นเด็กน้อย
你一定累了吧
nǐ yī dìng lèi le ba
เธอคงจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆ
因為你常在我的心裡 跑來跑去左右徘徊
yīn wéi nǐ cháng zài wǒ de xīn lǐ pǎo lái pǎo qù zuǒ yòu pái huái
เพราะเธอมักจะมาวิ่งไปวิ่งมา วนมาเวียนไปอยู่ในหัวใจฉัน
愛上你就是我一生的期待
ài shàng nǐ jiù shì wǒ yī shēng de qī dài
การตกหลุมรักเธอก็คือสิ่งที่ฉันรอคอยมาตลอดชีวิต
Because you're always on my mind.
เพราะเธออยู่ในใจฉันเสมอ
always on my mind. 
 
Credit Lyric taken from: http://www.kkbox.com  
Translated into Thai by : 娉慧

 
 
เพลงนี้ไปเจอมาโดยบังเอิญ
โดนคู่ขวัญ เฉียน-มี่ หลอกให้ไปงมหาเพลงหาอยู่ตั้งนาน
ปรากฏว่าเป็นเพลงแต่งไม่ซะงั้น
เลิศมาก
เอาเป็นว่าระหว่างหาๆอยู่ไปเจอเพลงนี้เข้า
เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยขอเอามาแปะซะหน่อย
ตอนแรกเวอร์ชั่นที่เจอเป็นเวอร์ชั่นเพลงคู่ หญิง-ชาย
หามา หาไป ก็ไปเจอเวอร์ชั่นนี้ที่ถูกใจมากกว่านิดนึง
ก็เลยเลือกเวอร์ชั่นนี้มาแปะ
แต่เอ็มวีอีกเวอร์ชั่นก็น่ารักไม่หยอก
ตัดใจไม่ได้
ก็เลยอาเอ็มวีมาแปะด้วย
ดูเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดเบาๆ
 

[TRANS] 今天你要嫁给我

posted on 17 Aug 2014 01:00 by rainbow092  in Song
 
春暖的花開 
chūn nuǎn de huā kāi 
ดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ
帶走冬天的感傷 
dài zǒu dōng tiān de gǎn shāng
นำพาความหดหู่ของฤดูหนาวจากไป 
微風吹來浪漫的气息 
wéi fēng chuī lái làng màn de qì xí
สายลมพัดพากลิ่นอายของความรักเข้ามา 
每一首情歌忽然充滿意義 
měi yī shǒu qíng gē hū rán chōng mǎn yì yì 
เพลงรักทุกเพลงพลันเปี่ยมไปด้วยความหมาย 
我就在此刻突然見到你 
wǒ jiù zài cǐ kè tú rán jiàn dào nǐ 
ในตอนนี้เองที่ฉันก็ได้พบกับเธอ 
春暖的花香 
chūn nuǎn de huā xiāng
กลิ่นหอมของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ 
带走冬天的凄寒
dài zǒu dōng tiān de qī hán นำพาความหนาวเหน็บของฤดูหนาวจากไป 
微風吹來意外的愛情
wéi fēng chuī lái yì wài de ài qíng
สายลมพัดพาความรักเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว
鳥儿的高歌拉近我們距离
niǎo ér de gāo gē lā jìn wǒ men jù lí
เสียงนกร้องดึงดูดพวกเราให้เข้าใกล้กัน 
我就在此刻突然愛上你
wǒ jiù zài cǐ kè tú rán ài shàng nǐ
ในตอนนี้เองที่ฉันตกหลุมรักเธอ
聽我說
tīng wǒ shuō
ฟังฉันนะ 
手牽手
shǒu qiān shǒu 
จูงมือกัน
跟我一起走
gēn wǒ yī qǐ zǒu
เดินไปด้วยกันกับฉัน
创造幸福的生活
chuàng zào xìng fú de shēng huó
สรรค์สร้างชีวิตที่มีความสุข
昨天已來不及
zuó tiān yǐ lái bù jí
เมื่อวานก็ไม่ทันการณ์ 
明天就會可惜
míng tiān jiù huì kě xí
พรุ่งนี้ก็จะต้องมานั่งเสียดาย 
今天嫁给我好嗎 jīn tiān jià gěi wǒ hǎo ma
วันนี้มาแต่งงานกันฉันตกลงไหม
 
陶:JOLIN IN THE HOUSE
蔡:DT IN THE HOUSE 陶:JOLIN IN THE HOUSE
蔡:DT IN THE HOUSE 陶:Come On JOLIN IN THE HOUSE
蔡:DT IN THE HOUSE 合:OUR LOVE IN THE HOUSE
陶:SWEET SWEET LOVE 夏日的熱情
xià rì de rè qíng
ความเร่าร้อนของฤดูร้อน
打動春天的懶散
dǎ dòng chūn tiān de lǎn sǎn
กระตุ้นความเกียจคร้านของฤดูใบไม้ผลิ
陽光照耀美滿的家庭
yáng guāng zhào yào měi mǎn de jiā ting
แสงแดดสาดส่องครอบครัวแสนสุข
每一首情歌都會勾起回憶
měi yī shǒu qíng gē dū huì gōu qǐ huí yì
เพลงรักทุกเพลงล้วนย้ำเตือนความทรงจำ
想當年我是怎么認識你
xiǎng dāng nián wǒ shì zěn mo rèn shí nǐ
ให้คิดถึงเมื่อครั้งที่ฉันได้รู้จักเธอ
 
冬天的懮傷 結束秋天的孤單
dōng tiān de yōu shāng  jié shù qiū tiān de gū dān
ความทุกข์ในฤดูหนาวทำให้ความเหงาของฤดูใบไม้ร่วงจบลง   
微風吹來苦樂的思念
wéi fēng chuī lái kǔ lè de sī niàn
สายลมนำพาความทรงจำทั้งทุกข์ทั้งสุขมา
 
I'M MISSIN' YOU
 
鳥儿的高歌唱著不要別离
niǎo ér de gāo gē chàng zhù bú yào bié lí
เสียงร้องของนกร้องว่าอย่าได้จากไป 
此刻我多么想要擁抱你
cǐ kè wǒ duō mo xiǎng yào yǒng bào nǐ
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอเอาไว้เหลือเกิน
 
聽我說
tīng wǒ shuō
ฟังฉันนะ
手牽手
shǒu qiān shǒu
จูงมือกัน 
跟我一起走
gēn wǒ yī qǐ zǒu 
เดินไปด้วยกันกันฉัน
過著安定的生活
guò zhù ān dìng de shēng huó
ข้ามผ่านชีวิตที่สงบสุข
昨天已來不及
zuó tiān yǐ lái bù jí
เมื่อวานก็ไม่ทันการณ์
明天就會可惜
míng tiān jiù huì kě xí
พรุ่งนี้ก็จะต้องมานั่งเสียดาย 
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
 
聽我说
tīng wǒ shuō
ฟังฉันนะ
手牽手
shǒu qiān shǒu
จูงมือกัน
我們一起走
wǒ men yī qǐ zǒu
พวกเราก้าวไปด้วยกัน 
把你一生交給我
bǎ nǐ yī shēng jiāo gěi wǒ
ฝากชีวิตไว้กับฉัน
昨天不要回頭
zuó tiān bú yào huí tóu 
อย่าได้หันกลับไปมองวันวาน
明天要到白首
míng tiān yào dào bái shǒu
พรุ่งนี้ก็จะผมหงอกไปเสียก่อน 
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
 
(RAP) HEY HEY,UH UH
叮當聽著禮堂的鐘聲
dīng dāng  tīng zhù lǐ táng de zhōng shēng
แหง่ง หง่าง ได้ยินเสียงระฆังโบสถ์ 
我們在上帝和親友面前見證
wǒ men zài shàng dì hé qīn yǒu miàn qián jiàn zhèng
พวกเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและมิตรสหายที่เป็นสักขีพยาน
這對男女現在就要結為夫妻
zhè duì nán nǚ xiàn zài jiù yào jié wéi fū qī
ชายหญิงคู่นี้กำลังจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากัน 
不要忘了這一切是多么的神圣
bú yào wàng le zhè yī qiē shì duō mo de shén shèng
อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหน
你愿意生死苦樂永遠和她在一起
nǐ yuàn yì shēng sǐ kǔ lè yǒng yuǎn hé tā zài yī qǐ
คุณยินดีจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอ ตราบจนชีวิตจะหาไม่
愛惜她 尊重她 安慰她 保護著她
ài xí tā  zūn zhòng tā  ān wèi tā  bǎo hù zhù tā
ทะนุถนอมเธอ ให้เกียรติเธอ ปลอบใจเธอ ปกป้องเธอ
倆人同心建立起美滿的家庭
liǎng rén tóng xīn jiàn lì qǐ měi mǎn de jiā ting
สองคนร่วมใจสร้างครอบครัวแสนสุข 
你愿意這樣做嗎? YES,I DO
nǐ yuàn yì zhè yàng zuò ma
คุณยินดีจะทำเช่นนั้นหรือไม่?
YES,I DO
 
聽我說
tīng wǒ shuō
ฟังฉันนะ 
手牽手
shǒu qiān shǒu 
จูงมือกัน
一路到盡頭
yī lù dào jìn tóu 
ตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
把你一生交給我
bǎ nǐ yī shēng jiāo gěi wǒ
ฝากชีวิตของเธอไว้กับฉัน
昨天已是過去
zuó tiān yǐ shì guò qù
เมื่อวานก็เป็นอดีตไปแล้ว 
明天更多回憶
míng tiān gèng duō huí yì
พรุ่งนี้จะมีความทรงจำอีกมากมาย
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
 今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ 
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
今天你要嫁給我
jīn tiān nǐ yào jià gěi wǒ
วันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉันนะ
 
 
Credit Lyric taken from: http://www.kkbox.com  
Translated into Thai by : 娉慧
 
 

[TRANS] My Love For You 無所謂 - Super Junior M

posted on 24 Mar 2014 21:31 by rainbow092  in Song

wǒ bìng bù dǒng méi xiǎng tài duō
我并不懂沒想太多
ผมไม่เข้าใจ ไม่เคยคิดอะไรมากมาย

xǐ huān shàng nǐ shì duì shì cuò
喜歡上你是對是錯
การที่ผมชอบคุณเป็นสิ่งถูกหรือผิด

qǐng nǐ bú yào tīng bié rén shuō
請你不要聽別人說
ได้โปรดอย่าฟังที่คนอื่นพูด

Cause You're My Everything, yeah
เพราะว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผม

duō xiǎng dài nǐ fēi shàng liú xīng
多想帶你飛上流星
อยากจะพาคุณบินไปยังดาวตก

pāi xià nǐ měi lì de biǎo qíng
拍下你美麗的表情
จับภาพความรู้สึกที่งดงามของคุณเอาไว้

qiān wǒ de shǒu Baby I Know Oh              
牽我的手 Baby I Know Oh
จูงมือของผมเอาไว้

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn               
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

fù chū zhēn gǎn qíng zhè bú shì yóu xì
付出真感情這不是游戲
มอบความรู้สึกที่แท้จริงนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

wǒ xiǎng yào de ài bù néng méi yǒu nǐ
我想要的愛不能沒有你
ความรักที่ผมต้องการจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคุณ

Cause I Want You Girl, And I Need Your Love

tīng wǒ duì nǐ shuō
聽我對你說
ฟังสิ่งที่ผมจะพูดกับคุณนะ

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday     
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน

huò xǔ yǒu tiān nǐ huì shuō
或許有天你會說
อาจมีสักวันที่คุณจะพูดกับผม

nǐ huì yǒng yuǎn péi zhù wǒ
你會永遠陪著我
ว่าคุณจะอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดไป

Girl wǒ hái shì bù dǒng
Girl 我還是不懂
ที่รัก ผมก็ยังคงไม่เข้าใจ

zài wǒ xīn lǐ zhī yǒu yī jù wǒ ài nǐ My Baby      
在我心里只有一句我愛你 My Baby
ในใจของผมมีอยู่เพียงประโยคเดียว ผมรักคุณนะที่รักของผม

duō xiǎng hé nǐ zài yī qǐ Yeah~    
多想和你在一起 Yeah~
อยากจะอยู่กับคุณเหลือเกิน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

nǐ yào de Baby wǒ dōu néng gěi
你要的 Baby 我都能給
หากเป็นสิ่งที่เธอต้องการนะที่รัก ผมให้คุณได้ทุกอย่าง

cā gān yǎn lèi bù zài tiān hēi
擦干眼淚不再天黑
ซับน้ำตา อย่าได้หมองหม่นอีกต่อไป

péi zài nǐ shēn biān Everyday        
陪在你身邊 Everyday
อยู่เป็นเพื่อน เคียงข้างคุณ ทุกๆวัน

wú suǒ wèi wú suǒ wèi
無所謂 無所謂
ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

chú le nǐ wǒ hái néng ài shàng shéi
除了你我還能愛上誰
นอกจากคุณแล้วผมจะสามารถรักใครได้อีก

zhī yuàn yī tiān nǐ kàn de jiàn My Love For You              
只愿一天你看得見 My Love For You
เพียงหวังว่าคุณจะได้เห็นความรักที่ผมมีให้คุณในสักวันหนึ่ง

wǒ de ài tā shì shōu bù huí
我的愛它是收不回
ความรักของผมให้ไปแล้วไม่รับคืน  

Na Na Na Na~ Na Na Na Na

 

Credit
Lyric taken from: http://thesuperjuniorhandbook.wordpress.com

Translated into Thai by : 娉慧

ชอบเพลงนี้ตั้งแต่ได้ฟัง Teaser hilight เพลงของอัลบั้ม
ชอบที่สุดในอัลบั้มเลย
แต่เพิ่งจะถึงคิวได้แปลเป็นเพลงที่สาม
เพราะว่าโดนเพลงที่พ่อหนุ่มโจวมี่ present หนักหนาว่ามีส่วนร่วมในการแต่งลัดคิวเอา
ดูพักหลังๆมี่จะไม่ค่อยได้แต่งเพลงเท่าไหร่
ไม่รู้หมดมุก หรือรับจ็อบเยอะขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาไปหลบมุมแต่งเพลง
ยังไงก็รอฟังเพลงที่มี่แต่งอยู่นะคะ

[TRANS] Swing - Super Junior M

posted on 23 Mar 2014 01:34 by rainbow092  in Song

 

Hey, Mr.! shí jiān yǐ dào lái
Hey, Mr.! 時間已到來
นี่คุณครับ! มันถึงเวลาแล้วนะครับ

bú yào zài děng dài
不要再等待

อย่าได้รอต่อไปอีกเลย

kuài pāo kāi zǔ ài shuì mèng zhōng xǐng lái
bié yā yì shǔ yú nǐ de cún zài
快拋開阻礙睡夢中醒來
別壓抑屬于你的存在
รีบกำจัดสิ่งที่มันขัดขวางไม่ให้คุณตื่นจากความฝัน อย่าได้ปิดกั้นการมีอยู่ของตัวคุณเอาไว้

Maria!bié zǒng shì fā dāi
Maria!別總是發呆
มาเรีย! อย่าเอาแต่เหม่อลอย 

shí zhēn zài fēi zhuǎn
時針在飛轉
เข็มนาฬิกากำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว

wàng zhe de bù dào de ài huán yī zhí qī dài bù rú
fàng shǒu shuō yī jù bài bài
望著得不到的愛還一直期待不如
放手說一句拜拜
ปรารถนาความรักที่เอื้อมไม่ถึงแล้วยังคงตั้งตารอคอย ไม่สู้วางมือแล้วกล่าวคำ "บ๊ายบาย" เสียจะดีกว่า

Shall We Dance wàng diào nǎ gū jì bǎ shuāng shǒu wò jǐn
Shall We Dance 忘掉那孤寂把雙手握緊
มาเต้นกันหน่อยไหม ลืมความเหงานั้น จับมือทั้งสองข้างเอาไว้ให้แน่นๆ

Shall We Dance tòng kǔ de huí yì jiàn jiàn de yuǎn lí
Shall We Dance 痛苦的回憶漸漸的遠离
มาเต้นกันหน่อยไหม ความทรงจำที่เจ็บปวดค่อยๆจางหายไป

zhè shǒu gē jiù shì wǒ tōng guān mì yǔ
這首歌就是我通關密語
เพลงนี้ก็คือรหัสลับเปิดเส้นทางของผม 

guī jǔ yóu nǐ lái dìng
規矩由你來定
กติกาก็ตามแต่คุณจะตัดสินใจ

 kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing) 
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

jiù suàn fán nǎo méi shén mo dà bù le yī miǎo jiù wàng diào
就算煩惱沒什么大不了一秒就忘掉

แม้ว่าจะกลุ้มใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โต วินาทีเดียวก็ลืม

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up!
Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up!
Hey!    

Uno Dos Tres
หนึ่ง สอง สาม

yǒu shí wú xíng zhī zhōng shēng chū mò qì yī zhòng
nǐ hū xī wǒ jiù dǒng de pín lǜ
有時無形之中生出默契一种
你呼吸我就懂的頻率
บางครั้งก็เกิดมีสัญญาณลับขึ้นมาชนิดหนึ่ง เป็นความถี่ที่แค่คุณหายใจผมก็เข้าใจได้

So Relax, Be Cool hé wǒ yī qǐ zhī wéi le nǐ mù xuàn shén mí
So Relax, Be Cool 和我一起只為了你目眩神迷
ดังนั้นก็ผ่อนคลาย ใจเย็นๆเข้าไว้ มาอยู่กับผม เพียงเพราะคุณที่ทำให้ผมตกตะลึง

shēng huó yǒu shí lí pǔ lái tóu sù bié zài yì yǒu
wǒ zài jiù shì wán měi yǎn chū
生活有時离譜來投訴別在意有
我在就是完美演出
ชีวิตบางครั้งก็ยุ่งเหยิง บ่นออกมาเถอะ อย่าได้ไปใส่ใจ แค่มีผมอยู่ก็จะเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแล้ว

So Relax, Be Cool hé wǒ yī qǐ kuài lè xiàng mó lì bèi xī yǐn
So Relax, Be Cool 和我一起快樂像魔力被吸引
ดังนั้นก็ผ่อนคลาย ใจเย็นๆเข้าไว้ มาอยู่กับผม ความสุขก็จะถูกดึงดูดเข้ามาราวกับมีเวทมนต์

zhēng kāi yǎn měi yī tiān dū huì yǒu xīn de jīng lì
   
睜開眼每一天都會有新的經歷
ลืมตาขึ้นมา ในแต่ละวันก็จะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ 

zuò zuì zhēn de zì jǐ
做最真的自己
เป็นตัวของตัวเองให้ถึงที่สุด

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì
sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)  
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)

รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

jiù suàn fán nǎo méi shén mo dà bù le yī miǎo jiù wàng diào
就算煩惱沒什么大不了一秒就忘掉

แม้ว่าจะกลุ้มใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โต วินาทีเดียวก็ลืม

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up!
Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up!
Hey!

yǒu shí huì mí shī qián xíng xīn xiàng xiàn rù shēn shēn hǎi dǐ
有時會迷失前行心像陷入深深海底
บางครั้งระหว่างที่ก้าวไปข้างหน้าก็อาจจะหลงทาง ราวกับว่าหัวใจจมลงสู่ก้นทะเลลึก

jiù ràng zhè xuán lǜ dài nǐ táo lí Dance With Me Tonight               
就讓這旋律帶你逃离 Dance With Me Tonight
ก็แค่ปล่อยให้ท่วงทำนองนี้พาคุณหนีไปให้ไกล คืนนี้มาเต้นกับผมนะ
                      
Just swing

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)    
*快跟著音樂的節奏 放聲用力
嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu fàng shēng yòng lì sī hǒu Swing Never Never Give Up! (Swing)
快跟著音樂的節奏放聲用力嘶吼 Swing Never Never Give Up! (Swing)
รีบมาจับจังหวะเพลง ตะโกนให้สุดเสียง
Swing Never Never Give Up! (Swing)

kuài lè ràng wǒ zhè miǎo dà shēng xuān bù bèi shì rén zhǔ mù
快樂讓我這秒大聲宣布被世人矚目
ความสุขทำให้ในวินาทีนี้ผมป่าวร้องเสียงดังจนชาวโลกเหลียวมอง


kuài gēn zhù yīn yuè de jié zòu shì fàng nǐ de yǔ zhòu Swing Never Never Give Up! Hey!
快跟著音樂的節奏釋放你的宇宙 Swing Never Never Give Up! Hey!
รีบมาจับจังหวะเพลง ปลดปล่อยจักรวาลของคุณออกมา
                                               
Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up!
                                                 
Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up! Swing!

Credit
Lyric taken from: http://www.yue365.com/play/13860/325365.shtml
Translated into Thai by : 娉慧

 
เพลงโปรโมทของอัลบั้มใหม่ของ Super Junior - M
เพลงนี้มี่ประกาศแต่แรกว่ามีเอี่ยวในการแต่งด้วย
ฟังตอนแรกก็เฉยๆ ไม่ได้แตกต่างจากเพลงโปรโมทเพลงอื่นๆเท่าไหร่
แต่ในเพลงเดียวมีจังหวะหลายแบบจนเรียกได้ว่ารก
พอได้ดู MV ก็เริ่มรู้สึกว่ามันติดหูดี
พอเห็น Perfเท่านั้นแหละ ติดใจเลย
เป็น Perf เพลงเต้นที่อยากดูแบบสดๆมากที่สุด
ตื่นตาตื่นใจกับ Skilll โปรยกระดาษ กับ บล็อกกิ้งจัดโต๊ะที่แนบเนียนเหนือชั้นมากๆ
ไหนจะผ้าที่แอบซุกกันเอาไว้อีก 
อยากจะเห็นแบบไม่ต้องหลบมุมกล้องจริงๆ
ต้องรอกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวที่จะมาเมืองไทยกัน >_<
 
 

[TRANS] 飞翔 (Fly High) - Super Junior M

posted on 21 Mar 2014 22:36 by rainbow092  in Song
 
xiǎo shí hòu céng huàn xiǎng yào gǎi biàn shì jiè
小時候曾幻想要改變世界
ตอนเด็กๆเคยวาดฝันว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก
 
zhǎng dà fā xiàn yīng xióng zhī zài diàn yǐng lǐ chū xiàn
長大發現英雄只在電影里出現
โตขึ้นจึงได้พบว่าวีรบุรุษปรากฏแต่ในหนังเท่านั้น
 
mā mā shuō suǒ yǒu de mèng xiǎng dōu shí xiàn
媽媽說所有的夢想都實現
แม่บอกว่าความฝันทั้งหลายล้วนเป็นจริงได้

zhǎng dà cái fā jué fán nǎo yòu chū xiàn
長大才發覺煩惱又出現
เมื่อโตขึ้นจึงได้พบว่าความกลัดกลุ้มก็มีอยู่เช่นกัน

wǒ zěn mo le kāi shǐ chí yí le
我怎么了開始遲疑了
ผมเป็นอะไรไป เริ่มที่จะลังเลเสียแล้ว

bié tàn qì le cuò zhé suàn shén mo ne
別嘆气了挫折算什么呢
อย่าได้ทอดถอนใจได้แล้ว ล้มเหลวแล้วจะทำไม

nǐ bié shǎ le mèng xiǎng gāng qǐ chéng ne
你別傻了夢想剛啟程呢
เธอหยุดโง่ได้แล้ว ความฝันเพิ่งจะเริ่มต้นนะ

bié huái yí jiù shì nǐ
別怀疑就是你
ไม่ต้องสงสัย เธอนั่นแหละ

kuài dà bù dà bù xiàng qián yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán
*快大步大步向前勇敢的向世界宣言
รีบๆก้าวไปข้างหน้า ประกาศต่อโลกอย่างกล้าหาญ

qīng chūn méi yǒu jí xiàn měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
青春沒有极限每一秒要活出新鮮
ความเยาว์วัยไม่มีขีดจำกัด ทุกๆวินาทีจะต้องใช้ชีวิตอย่างสดใส

diǎn rán xī wàng fēi xiáng Oh~ Oh Oh Oh Oh
點燃希望飛翔 Oh~ Oh Oh Oh Oh
จุดความหวังแล้วบินไป

fēi xiáng zhào liàng mèng xiǎng de tiān táng
飛翔照亮夢想的天堂
บินไปสู่สรวงสวรรค์ที่สดใสราวความฝัน

fēi xiáng Oh~ Oh Oh Oh Oh
飛翔 Oh~ Oh Oh Oh Oh
บินไป

fēi xiáng gēn suí xīn zhǐ yǐn de fāng xiàng
飛翔跟隨心指引的方向
บินไปตามเส้นทางที่หัวใจพาไป

yǒu shí yě huì zì jǐ duǒ zài fáng jiān
有時也會自己躲在房間
บางครั้งก็ซ่อนตัวเองอยู่ในห้อง

hái zài làng fèi shí jiān dù guò bù kāi xīn de yī tiān
還在浪費時間度過不開心的一天
ยังคงใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ไปกับวันเวลาที่เป็นทุกข์

wǒ wàng zhe tiān chuāng wài miàn yīn yǔ mián mián
我望著天窗外面陰雨綿綿
ผมเหม่อมองไปนอกหน้าต่างบนหลังคาเมฆฝนยังไม่ขาดสาย

tiān kōng bù huì yīn wéi nǐ de xīn qíng ér gǎi biàn
天空不會因為你的心情而改變
ท้องฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเธอ

wǒ zěn mo le kāi shǐ chí yí le
我怎么了開始遲疑了
ผมเป็นอะไรไป เริ่มที่จะลังเลเสียแล้ว

bié tàn qì le zhè diǎn shāng yòu zěn yàng
別嘆气了這點傷又怎樣
อย่าได้ทอดถอนใจได้แล้ว บาดแผลเป็นอย่างไรบ้าง

nǐ bié shǎ le tíng zhǐ jì xù páng huáng bié huái yí jiù shì nǐ
你別傻了停止繼續彷徨別怀疑就是你
เธอหยุดโง่ได้แล้ว อย่าได้ลังเลอีกเลย ไม่ต้องสงสัย เธอนั่นแหละ

Repeat *

wàng jì nǎ xiē jǔ sàng de mō yàng
忘記那些沮喪的摸樣
ลืมความรู้สึกซึมเศร้าเหล่านั้นไปเสีย

xuǎn zé biàn de gèng jiān qiáng
選擇變的更堅強
เลือกเปลี่ยนแปลงที่จะเข้มแข็งขึ้น

yǒu shù guāng máng dài zǒu wǒ suǒ yǒu de mí wǎng
有束光芒帶走我所有的迷惘
มีลำแสงที่นำพาความงงงวยมาให้ผม

wǒ yào dà bù dà bù xiàng qián yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán
我要大步大步向前勇敢的向世界宣言
ผมจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้า ประกาศต่อโลกอย่างกล้าหาญ

qīng chūn méi yǒu jí xiàn měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
青春沒有极限每一秒要活出新鮮
ความเยาว์วัยไม่มีขีดจำกัด ทุกๆวินาทีจะต้องใช้ชีวิตอย่างสดใส

Repeat *

Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh dà shēng hǎn chū zhè xuān yán
Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh 大聲喊出這宣言
ตะโกนข้อความนี้ออกมาเสียงดังๆ

Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh wǒ de qīng chūn méi yǒu jí xiàn
Oh Oh Oh ~ Oh Oh Oh Oh Oh Oh 我的青春沒有极限
ความเยาว์วัยของผมไม่มีที่สิ้นสุด

Credit
Lyric taken from: http://www.yue365.com/play/13860/325365.shtml
Translated into Thai by : 娉慧
 
อัลบั้มใหม่ของ Super Junior - M ออกมาแล้ว
คราวนี้มีเพลงที่โจวมี่ร่วมแต่งสองเพลง
แนวเพลงไม่ได้หวานซึ้งอย่างเพลงก่อนๆ
แต่เป็นเพลงที่มีเนื้อหา "มี่"มาก