[TRANS] 說走就走 Let's Go - 周杰倫 Jay Chou

posted on 24 Jul 2016 14:08 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

 

伸出手 搭便車 唱著歌 彈著斑鳩
shēn chū shǒu  dā biàn chē  chàng zhù gē  dàn zhù bān jiū
ยื่นมือไปโบกรถ ร้องเพลง ยิงนก

不遠處沙漠 我們才剛剛經過
bù yuǎn chǔ shā mò  wǒ men cái gāng gāng jīng guò
ไม่ไกลจากทะเลทราย พวกเราเพิ่งจะผ่านมา

路兩旁是單調的顏色
lù liǎng páng shì dān diào de yán sè 
สองข้างทางเป็นสีที่จำเจ

卻有種遼闊的快樂 我還記得
què yǒu zhǒng liáo kuò de kuài lè  wǒ huán jì de
แต่กลับมีความสุขมหาศาลอยู่อย่างหนึ่ง ผมยังจำได้

邊走邊說邊牽著你手
biān zǒu biān shuō biān qiān zhù nǐ shǒu 
เดินไปพลาง พูดกันไปพลาง จูงมือเธอไปพลาง

邊彈邊唱邊微笑看我
biān dàn biān chàng biān wéi xiào kàn wǒ
เล่นดนตรีไปพลาง ร้องเพลงไปพลาง ยิ้มมองดูผมไปพลาง

你的側臉逆著光背對夕陽
nǐ de cè liǎn nì zhù guāng  bèi duì xì yáng 
ด้านข้างของใบหน้าของคุณย้อนแสง หันหลังให้กับตะวันที่กำลังจะตกดิน

你輪廓像幅畫 看久會融化
nǐ lún kuò xiàng fú huà  kàn jiǔ huì róng huà
เงาร่างของคุณราวกับภาพวาด ถ้ามองนานๆก็จะละลายไป

What’s up 開始牽掛
What’s up  kāi shǐ qiān guà 
ว่าไง เริ่มจะเป็นห่วง

我將所有的感覺用詩寫下
wǒ jiāng suǒ yǒu de gǎn jué yòng shī xiě xià
ผมนำความรู้สึกทั้งหมดเขียนใส่ลงไปเป็นคำกลอน

細膩描述你的長髮
xì nì miáo shù nǐ de cháng fǎ 
ขัดเกลาคำพรรณนาถึงเส้นผมยาวของคุณ

以及歌詞裡要對你說的話
yǐ jí gē cí lǐ yào duì nǐ shuō de huà
รวมไปถึงคำพูดที่จะต้องพูดกับคุณใส่ลงไปในเนื้อเพลง

當曖昧慢慢醞釀
dāng ài mèi màn màn yùn niàng 
ในขณะที่ความรู้สึกที่คลุมเครือกำลังค่อยๆก่อตัว

心動的頻率抽象
xīn dòng de pín lǜ chōu xiàng
จังหวะของหัวใจก็ไม่ชัดเจน

我的心 只能夠 容納你的模樣
wǒ de xīn  zhī néng gòu róng nà nǐ de mó yàng
หัวใจของผมรับได้แค่เพียงคุณ

真愛讓人擁有力量
zhēn ài ràng rén yǒng yǒu lì liàng 
รักแท้ทำให้คนมีพลัง

你我都該勇敢
nǐ wǒ dōu gāi yǒng gǎn
พวกเราทั้งคู่จะต้องกล้าหาญ

率性放下一切別管 Oh~
shuài xìng fàng xià yī qiē bié guǎn Oh~
มุ่งมั่น ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น

跟著我 對天上星星 喊愛你的證明
gēn zhù wǒ  duì tiān shàng xīng xīng  hǎn ài nǐ de zhèng míng
ตะโกนยืนยันความรักที่มีให้คุณ ต่อดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม

這就是年輕 該瀟灑一次的決定
zhè jiù shì nián qīng  gāi xiāo sǎ yī cì de jué ding
นี่ก็คือการตัดสินใจที่ผ่าเผยครั้งหนึ่งของวัยรุ่น

說走就走的旅行 Oh~
shuō zǒu jiù zǒu de lǚ xíng Oh~
ไปเที่ยวกันแบบนึกจะไปก็ไป

跟著我 數天上星星 再一起等黎明
gēn zhù wǒ  shù tiān shàng xīng xīng  zài yī qǐ děng lí míng
นับดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม รอเวลาฟ้าสางไปด้วยกัน

無邊的風景 風呼嘯的聲音 愛~
wú biān de fēng jǐng  fēng hū xiào de shēng yīn  ài~
ทิวทัศน์ที่ไม่มีสิ้นสุด เสียงหวีดของสายลม รัก~

一路守護著約定
yī lù shǒu hù zhù yuē dìng
สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองคุณไปตลอดทาง

伸出(手) 搭便(車) 唱著(歌) 彈著(斑鳩)
shēn chū(shǒu)  dā biàn(chē)  chàng zhù(gē)  dàn zhù(bān jiū)
ยื่นมือไปโบกรถ ร้องเพลง ยิงนก

(不)遠處沙(漠) 我們(才) 剛剛(經過)
(bù)yuǎn chǔ shā(mò)  wǒ men(cái)  gāng gāng(jīng guò)
ไม่ไกลจากทะเลทราย พวกเราเพิ่งจะผ่านมา

(路)兩(旁)是單(調的顏色)
(lù)liǎng(páng)shì dān(diào de yán sè) 
สองข้างทางเป็นสีที่จำเจ

卻有(種)遼闊(的)快樂 (我還記得)
què yǒu(zhǒng)liáo kuò(de)kuài lè (wǒ huán jì de)
แต่กลับมีความสุขมหาศาลอยู่อย่างหนึ่ง ผมยังจำได้

邊走邊說邊牽著你手
biān zǒu biān shuō biān qiān zhù nǐ shǒu 
เดินไปพลาง พูดกันไปพลาง จูงมือเธอไปพลาง

邊彈邊唱邊微笑看我
biān dàn biān chàng biān wéi xiào kàn wǒ
เล่นดนตรีไปพลาง ร้องเพลงไปพลาง ยิ้มมองดูผมไปพลาง

你的側臉逆著光背對夕陽
nǐ de cè liǎn nì zhù guāng  bèi duì xì yáng 
ด้านข้างของใบหน้าของคุณย้อนแสง หันหลังให้กับตะวันที่กำลังจะตกดิน

你輪廓像幅畫 看久會融化
nǐ lún kuò xiàng fú huà  kàn jiǔ huì róng huà
เงาร่างของคุณราวกับภาพวาด ถ้ามองนานๆก็จะละลายไป

What’s up 開始牽掛
What’s up  kāi shǐ qiān guà 
ว่าไง เริ่มจะเป็นห่วง

我將所有的感覺用詩寫下
wǒ jiāng suǒ yǒu de gǎn jué yòng shī xiě xià
ผมนำความรู้สึกทั้งหมดเขียนใส่ลงไปเป็นคำกลอน

細膩描述你的長髮
xì nì miáo shù nǐ de cháng fǎ 
ขัดเกลาคำพรรณนาถึงเส้นผมยาวของคุณ

以及歌詞裡要對你說的話
yǐ jí gē cí lǐ yào duì nǐ shuō de huà
รวมไปถึงคำพูดที่จะต้องพูดกับคุณใส่ลงไปในเนื้อเพลง

當曖昧慢慢醞釀
dāng ài mèi màn màn yùn niàng 
ในขณะที่ความรู้สึกที่คลุมเครือกำลังค่อยๆก่อตัว

心動的頻率抽象
xīn dòng de pín lǜ chōu xiàng
จังหวะของหัวใจก็ไม่ชัดเจน

我的心 只能夠 容納你的模樣
wǒ de xīn  zhī néng gòu róng nà nǐ de mó yàng
หัวใจของผมรับได้แค่เพียงคุณ

真愛讓人擁有力量
zhēn ài ràng rén yǒng yǒu lì liàng 
รักแท้ทำให้คนมีพลัง

你我都該勇敢
nǐ wǒ dōu gāi yǒng gǎn 
พวกเราทั้งคู่จะต้องกล้าหาญ

率性放下一切別管 Oh~
shuài xìng fàng xià yī qiē bié guǎn Oh~
มุ่งมั่น ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น

跟著我 對天上星星 喊愛你的證明
gēn zhù wǒ  duì tiān shàng xīng xīng  hǎn ài nǐ de zhèng míng
ตะโกนยืนยันความรักที่มีให้คุณ ต่อดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม

這就是年輕 該瀟灑一次的決定
zhè jiù shì nián qīng  gāi xiāo sǎ yī cì de jué ding
นี่ก็คือการตัดสินใจที่ผ่าเผยครั้งหนึ่งของวัยรุ่น

說走就走的旅行 Oh~
shuō zǒu jiù zǒu de lǚ xíng Oh~
ไปเที่ยวกันแบบนึกจะไปก็ไป

跟著我 數天上星星 再一起等黎明
gēn zhù wǒ  shù tiān shàng xīng xīng  zài yī qǐ děng lí míng
นับดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม รอเวลาฟ้าสางไปด้วยกัน

無邊的風景 風呼嘯的聲音 愛~
wú biān de fēng jǐng  fēng hū xiào de shēng yīn  ài~
ทิวทัศน์ที่ไม่มีสิ้นสุด เสียงหวีดของสายลม รัก~

一路守護著約定
yī lù shǒu hù zhù yuē dìng
สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองคุณไปตลอดทาง

跟著我 對天上星星 喊愛你的證明
gēn zhù wǒ  duì tiān shàng xīng xīng  hǎn ài nǐ de zhèng míng
ตะโกนยืนยันความรักที่มีให้คุณ ต่อดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม

這就是年輕 該瀟灑一次的決定
zhè jiù shì nián qīng  gāi xiāo sǎ yī cì de jué ding
นี่ก็คือการตัดสินใจที่ผ่าเผยครั้งหนึ่งของวัยรุ่น

說走就走的旅行 Oh~
shuō zǒu jiù zǒu de lǚ xíng Oh~
ไปเที่ยวกันแบบนึกจะไปก็ไป

跟著我 數天上星星 再一起等黎明
gēn zhù wǒ  shù tiān shàng xīng xīng  zài yī qǐ děng lí míng
นับดวงดาวบนท้องฟ้าไปกับผม รอเวลาฟ้าสางไปด้วยกัน

無邊的風景 風呼嘯的聲音 愛~
wú biān de fēng jǐng  fēng hū xiào de shēng yīn  ài~
ทิวทัศน์ที่ไม่มีสิ้นสุด เสียงหวีดของสายลม รัก~

一路守護著約定 Oh~
yī lù shǒu hù zhù yuē dìng Oh~
สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองคุณไปตลอดทาง

 

Credit
Lyric taken from: http://www.kkbox.com
Translated into Thai by :
娉慧

 

ทั้งที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าจะไม่แตะต้องเพลงของเฮียโจวเจี๋ยหลุนอีก

แต่ไปๆมาๆก็อดไม่ได้ ของเขาดี

ทั้งเอ็มวีทั้งเพลงคราวนี้น่ารักดี

ถึงเฮียจะกลายเป็นอินเดียนแดงไป

แถมยังเป็นอินเดียนแดงที่ดูจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ และตาก็ออกจะตี่ไปบ้าง แต่ก็น่ารักดี

อยากจะ 說走就走ไปกับเฮียบ้างจังเลย

 

圓圈勾勒成指紋 印在我的嘴唇
yuán quān gōu lè chéng zhǐ wén  yìn zài wǒ de zuǐ chún
รอยขีดวงกลมจนครบวง ประทับอยู่ที่ริมฝีปากของฉัน

回憶苦澀的吻痕 是樹根
huí yì kǔ sè de wěn hén  shì shù gēn
รอยจูบอันเป็นความทรงจำที่ขมขื่น คือรากที่หยั่งลึกลงไป

春去秋來的茂盛 卻遮住了黃昏
chūn qù qiū lái de mào shèng  què zhē zhù le huáng hūn
เติบโตตามกาลเวลาที่ล่วงเลย แต่กลับบดบังยามสนธยาเอาไว้

寒夜剩我一個人等清晨
hán yè shèng wǒ yī gè rén děng qīng chén
ในค่ำคืนอันเหน็บหนาวยังเหลือฉันที่ยังรอรุ่งสางเพียงลำพัง

世間最毒的仇恨 是有緣卻無份
shì jiān zuì dú de chóu hèn  shì yǒu yuán què wú fēn
ความแค้นที่ร้ายกาจที่สุดในโลก คือมีบุพเพให้พบพานแต่ไร้วาสนาอยู่ร่วมกัน

可惜你從未心疼 我的笨
kě xí nǐ cóng wèi xīn téng  wǒ de bèn
น่าเสียดายที่เธอไม่เคยรับรู้ถึงความรักเลย ที่รักของฉัน

荒草叢生的青春 倒也過的安穩
huāng cǎo cóng shēng de qīng chūn  dào yě guò de ān wěn
วัยหนุ่มสาวที่ถูกละเลย ผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างสม่ำเสมอ

代替你陪著我的是年輪
dài tì nǐ péi zhù wǒ de shì nián lún
ที่อยู่เป็นเพื่อนฉันแทนที่เธอคือวงปี

數著一圈圈年輪
shù zhù yī quān quān nián lún
วงปีที่เพิ่มขึ้นทีละวง ทีละวง

我認真 將心事都封存
wǒ rèn zhēn  jiāng xīn shì dōu fēng cún
ฉันตั้งใจปิดผนึกความในใจทั้งหมดเอาไว้

密密麻麻是我的自尊
mì mì má má shì wǒ de zì zūn
อย่างแน่นหนา ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเอง

修改一次次離分
xiū gǎi yī cì cì lí fēn
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ยิ่งห่างไกล

我承認 曾幻想過永恆
wǒ chéng rèn  céng huàn xiǎng guò yǒng héng
ฉันยอมรับว่า เคยจินตนาการถึงนิรันดร์กาล

可惜從沒人陪我演這劇本
kě xí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jù běn
น่าเสียดายที่ไม่เคยมีคนอยู่เป็นเพื่อนฉันแสดงฉากนี้

圓圈勾勒成指紋 印在我的嘴唇
yuán quān gōu lè chéng zhǐ wén  yìn zài wǒ de zuǐ chún
รอยขีดวงกลมจนครบวง ประทับอยู่ที่ริมฝีปากของฉัน

回憶苦澀的吻痕 是樹根
huí yì kǔ sè de wěn hén  shì shù gēn
รอยจูบอันเป็นความทรงจำที่ขมขื่น คือรากที่หยั่งลึกลงไป

春去秋來的茂盛 卻遮住了黃昏
chūn qù qiū lái de mào shèng  què zhē zhù le huáng hūn
เติบโตตามกาลเวลาที่ล่วงเลย แต่กลับบดบังยามสนธยาเอาไว้

寒夜剩我一個人等清晨
hán yè shèng wǒ yī gè rén děng qīng chén
ในค่ำคืนอันเหน็บหนาวยังเหลือฉันที่ยังรอรุ่งสางเพียงลำพัง

世間最毒的仇恨 是有緣卻無份
shì jiān zuì dú de chóu hèn  shì yǒu yuán què wú fēn
ความแค้นที่ร้ายกาจที่สุดในโลก คือมีบุพเพให้พบพานแต่ไร้วาสนาอยู่ร่วมกัน

可惜你從未心疼 我的笨
kě xí nǐ cóng wèi xīn téng  wǒ de bèn
น่าเสียดายที่เธอไม่เคยรับรู้ถึงความรักเลย ที่รักของฉัน

荒草叢生的青春 倒也過的安穩
huāng cǎo cóng shēng de qīng chūn  dào yě guò de ān wěn
วัยหนุ่มสาวที่ถูกละเลย ผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างสม่ำเสมอ

代替你陪著我的是年輪
dài tì nǐ péi zhù wǒ de shì nián lún
ที่อยู่เป็นเพื่อนฉันแทนที่เธอคือวงปี

數著一圈圈年輪
shù zhù yī quān quān nián lún
วงปีที่เพิ่มขึ้นทีละวง ทีละวง

我認真 將心事都封存
wǒ rèn zhēn  jiāng xīn shì dōu fēng cún
ฉันตั้งใจปิดผนึกความในใจทั้งหมดเอาไว้

密密麻麻是我的自尊
mì mì má má shì wǒ de zì zūn
อย่างแน่นหนา ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเอง

修改一次次離分
xiū gǎi yī cì cì lí fēn
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ยิ่งห่างไกล

我承認 曾幻想過永恆
wǒ chéng rèn  céng huàn xiǎng guò yǒng héng
ฉันยอมรับว่า เคยจินตนาการถึงนิรันดร์กาล

可惜從沒人陪我演這劇本
kě xí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jù běn
น่าเสียดายที่ไม่เคยมีคนอยู่เป็นเพื่อนฉันแสดงฉากนี้

一圈圈年輪
yī quān quān nián lún
วงปีแต่ละวงแต่ละวง

我認真 將心事都封存
wǒ rèn zhēn  jiāng xīn shì dōu fēng cún
ฉันตั้งใจปิดผนึกความในใจทั้งหมดเอาไว้

密密麻麻是我的自尊
mì mì má má shì wǒ de zì zūn
อย่างแน่นหนา ด้วยศักดิ์ศรีของตัวเอง

修改一次次離分
xiū gǎi yī cì cì lí fēn
เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ยิ่งห่างไกล

我承認 曾幻想過永恆
wǒ chéng rèn  céng huàn xiǎng guò yǒng héng
ฉันยอมรับว่า เคยจินตนาการถึงนิรันดร์กาล

可惜從沒人陪我演這劇本
kě xí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jù běn
น่าเสียดายที่ไม่เคยมีคนอยู่เป็นเพื่อนฉันแสดงฉากนี้

可惜從沒人陪我演這劇本
kě xí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jù běn
น่าเสียดายที่ไม่เคยมีคนอยู่เป็นเพื่อนฉันแสดงฉากนี้

Credit
Lyric taken from: http://www.kkbox.com
Translated into Thai by :
娉慧

 

เพลงประกอบละคร The Journey of Flower HuaQianGu

เพลงเรื่องนี้เพราะทุกเพลงเลย แต่ชอบเพลงนี้ที่สุดในบรรดาเพลงทั้งหมด

ฟังแล้วเห็นภาพเสี่ยวกู่ปัดกวาดเช็ดถูอารามขึ้นมาเลยทีเดียว

 

[TRANS] 半邊臉 Half of Me - Zhoumi

posted on 19 Jul 2016 23:02 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

你的笑容 我會盡全力保護
nǐ de xiào róng  wǒ huì jìn quán lì bǎo hù
รอยยิ้มของคุณ ผมจะพยายามรักษาไว้ให้ถึงที่สุด

會用心來滿足
huì yòng xīn lái mǎn zú
จะตั้งใจทำให้คุณพอใจ

你的眼淚 我用雙手讓他停住
nǐ de yǎn lèi  wǒ yòng shuāng shǒu ràng tā tíng zhù
น้ำตาของคุณ ผมจะใช้มือทั้งสองข้างหยุดมัน

無所不在對你掩護
wú suǒ bù zài duì nǐ yǎn hù
ผมจะคุ้มครองคุณไปทุกๆที่

你的哭 你的笑 你的好 你的坏
nǐ de kū  nǐ de xiào  nǐ de hǎo  nǐ de huài
ไม่ว่าจะร้องไห้ จะยิ้ม จะดีหรือจะร้าย

全部我都會記在心里不會忘掉
quán bù wǒ dū huì jì zài xīn lǐ bù huì wàng diào
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมจะจดจำไว้ในใจ ไม่ลืมเลือน

我不哭我不鬧我不笑
wǒ bù kū  wǒ bù nào  wǒ bù xiào
ผมจะไม่ร้องไห้ ไม่ก่อกวนวุ่นวาย ไม่หัวเราะ

我不要 全部都讓你知道
wǒ bú yào  quán bù dōu ràng nǐ zhī dào
ผมไม่ได้ต้องการอะไร ทั้งหมดแค่ต้องการให้คุณได้รับรู้

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

你的手指選擇讓故事停住
nǐ de shǒu zhǐ xuǎn zé ràng gù shì tíng zhù
นิ้วมือของคุณเลือกที่จะทำให้เรื่องราวจบลง

不再翻閱幸福
bù zài fān yuè xìng fú
ไม่พลิกหาความสุขอีกต่อไป

在我臉上擅自刻下一道孤獨
zài wǒ liǎn shàng shàn zì kè xià yī dào gū dú
มีความเดียวดายมาสลักลงบนหน้าของผมโดยไม่ได้เชื้อเชิญ

當做感情的休止符
dàng zuò gǎn qíng de xiū zhǐ fú
เป็นเสมือนเครื่องหมายหยุดของความรัก

你的哭 你的笑 你的好 你的坏
nǐ de kū  nǐ de xiào  nǐ de hǎo  nǐ de huài
ไม่ว่าจะร้องไห้ จะยิ้ม จะดีหรือจะร้าย

全部我都會記在心里不會忘掉
quán bù wǒ dū huì jì zài xīn lǐ bù huì wàng diào
ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมจะจดจำไว้ในใจ ไม่ลืมเลือน

我不哭我不鬧我不笑
wǒ bù kū  wǒ bù nào  wǒ bù xiào
ผมจะไม่ร้องไห้ ไม่ก่อกวนวุ่นวาย ไม่หัวเราะ

我不要 全部都讓你知道
wǒ bú yào  quán bù dōu ràng nǐ zhī dào
ผมไม่ได้ต้องการอะไร ทั้งหมดแค่ต้องการให้คุณได้รับรู้

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

我試著想告訴你 放開右手
wǒ shì zhù xiǎng gào sù nǐ  fàng kāi yòu shǒu
ผมลองบอกให้คุณปล่อยมือขวาของคุณออก

回憶拼湊卻讓我忘不掉的寂寞 Ah
huí yì pīn còu què ràng wǒ wàng bù diào de jì mò Ah
ความทรงจำผสมปนเปกันกลับพาผมไปสู่ความเหงาที่ไม่อาจลืมเลือน

你就這樣 舉起手 遮住了 我半邊臉
nǐ jiù zhè yàng  jǔ qǐ shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
คุณก็แค่เป็นเช่นนี้ ยกมือขึ้น ก็บังหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

睜一只眼 閉一眼 要我假裝 看不見
zhēng yī zhī yǎn  bì yī yǎn  yào wǒ jiǎ zhuāng  kàn bù jiàn
ลืมตาขึ้นแค่ข้างเดียว หลับตาข้างนึง ต้องการให้ผมแกล้งทำเป็นมองไม่เห็น

為你而改變 我努力睜開的雙眼
wéi nǐ ér gǎi biàn  wǒ nǔ lì zhēng kāi de shuāng yǎn
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ ผมพยายามที่จะลืมตาขึ้นทั้งสองข้าง

卻被你遮住另外一邊
què bèi nǐ zhē zhù lìng wài yī biān
แต่กลับถูกคุณปิดอีกข้างเอาไว้ด้วย

那右手 遮住了 我半邊臉
nǎ yòu shǒu  zhē zhù le  wǒ bàn biān liǎn
มือขวาข้างนั้น ปิดหน้าข้างหนึ่งของผมเอาไว้

就緩緩的 慢慢的 模糊了我的視線
jiù huǎn huǎn de  màn màn de  mó hú le wǒ de shì xiàn
ทำให้สายตาของผมพร่ามัวทีละหน่อย อย่างช้าๆ

為你而改變卻不能再多愛几天
wéi nǐ ér gǎi biàn  què bù néng zài duō ài jǐ tiān
ผมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ก็ไม่สามารถรักคุณได้เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามวัน

只剩下我的半邊臉
zhī shèng xià wǒ de bàn biān liǎn
เหลือไว้เพียงใบหน้าข้างเดียวของผม

 

Credit Lyric taken from: http://www.xiami.com   
Translated into Thai by : 娉慧

 

เพลงที่สามของอัลบั้มใหม่ของโจวมี่

จะว่าไปก็คล้ายๆจะมีแค่สามเพลงแหละอัลบั้มนี้

เป็น What's your number ไป 2 เวอร์ชั่น

เป็น 空房間 ไปอีก 2 เวอร์ชั่น

แล้วก็เพลงนี้อีกเพลง หมดแล้วค่า... มินิอัลบั้ม

เพลงนี้ตอนฟังตอนแรกก็ติดหูอยู่

ฟังๆไปก็นึกออก มันฟังดูคล้ายๆเพลงละครไต้หวันของหย่าหลุนเลย

ดูจากเนื้อเพลงแล้วไม่มี่เอามากๆ ฟังแล้วไม่ค่อยอิน

แล้วก็ปรากฎว่าเพลงนี้มี่ไม่ได้แต่งจริงๆ

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนโจวมี่กันมากๆนะคะ

 

[TRANS] What’s Your Number? - Zhoumi

posted on 19 Jul 2016 22:08 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

戴上帥氣的領帶黑色西服的裝扮照亮這個夜晚的 light
dài shàng shuài qì de lǐng dài hēi sè xī fú de zhuāng bàn zhào liàng zhè gè yè wǎn de light
สวมเน็คไทสุดเท่ แต่งตัวด้วยชุดสูทสีดำ ทำให้ค่ำคืนนี้สว่างไสว

突然間我新跳加快對著面鏡子在發呆
tū rán jiān wǒ xīn tiào jiā kuài duì zhe miàn jìng zǐ zài fā dāi
จู่ๆหัวใจของผมก็เต้นเร็วขึ้น หันหน้าเข้าหากระจกตะลึงงัน

多想能在見到你 one more tome
duō xiǎng néng zài jiàn dào nǐ one more time
อยากจะได้พบคุณอีกครั้งเหลือเกิน อีกครั้งหนึ่ง

Oh 想要成為你眼中最帥的男孩 (Feel love) 就在(今晚)
oh xiǎng yào chéng wéi nǐ yǎn zhōng zuì shuài de nán hái (Feel love) jiù zài (jīn wǎn)
อยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายที่เท่ที่สุดในสายตาของคุณ (สัมผัสถึงความรัก) ในตอนนี้ (คืนนี้)

你的心思我仿佛一眼就能看明白(Feel love) 就在(今晚)
nǐ de xīn sī wǒ fǎng fó yī yǎn jiù néng kàn míng bái (Feel love) jiù zài (jīn wǎn)
หัวใจของคุณ เหมือนกับของผม มองแค่ปราดเดียวก็เห็นได้ชัดเจน (สัมผัสถึงความรัก) ในตอนนี้ (คืนนี้)

想給你的依賴無人取代 還在害羞的等待
xiǎng gěi nǐ de yī lài wú rén qǔ dài hái zài hài xiū de děng dài
อยากจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณ ยังคงรอคอยอย่างเขินอาย

等待你答應做我唯一的女孩
děng dài nǐ dá yīng zuò wǒ wéi yī de nǚ hái
รอคุณตกลงที่จะเป็นผู้หญิงเพียงของเดียวของผม

(tell me) Girl, What's your number?不知從何時起只能遠遠看著你
(tell me) Girl, What's your number? bú zhī cóng hé shí qǐ zhī néng yuǎn yuǎn kàn zhe nǐ
(บอกที) สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ได้แต่มองคุณอยู่ไกลๆ

Girl, What's your number?今晚這場Party 變了愛的主題
Girl, What's your number? jīn wǎn zhè chǎng party biàn chéng le ài de zhǔ tí
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? คืนนี้ปาร์ตี้แห่งนี้เปลี่ยนเป็นธีมความรักไปแล้ว

Come on baby, Move your body, Come on baby, You're my lady
มาเลยที่รัก ขยับหน่อยที่รัก มาเลยที่รัก คุณคือผู้หญิงของผม

Girl, What's your number? 我早已經愛上你
Girl, What's your number? wǒ zǎo yǐ jīng ài shàng nǐ
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? ผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกแล้ว

這個浪漫的夜裡開始你我的默契Give to me!
zhè gè làng màn de yè lǐ kāi shǐ nǐ wǒ de mò qì Give to me!
ค่ำคืนที่แสนจะโรแมนติกนี้เป็นจุดเริ่มต้นสัญญาลับๆของเรา ส่งมาเลย

一個人呆呆想著你 笑起來的可愛眼睛你的樣子讓人著迷
yī gè rén dāi dāi xiǎng zhe nǐ xiào qǐ lái de kě ài yǎn jīng nǐ de yàng zǐ ràng rén zháo mí
ใจลอยคิดถึงคุณอยู่คนเดียว ดวงตาที่แสนน่ารักเวลาที่ยิ้มออกมา คุณเป็นคนแบบที่ทำให้คนหลงใหล

站在一旁假裝冷靜卻想得到你的注意
zhàn zài yī páng jiǎ zhuāng lěng jìng què xiǎng dé dào nǐ de zhù yì
ยืนอยู่ข้างๆ แกล้งทำเป็นสงบนิ่ง แต่กลับคาดหวังว่าคุณจะสนใจ

從沒這般心急 everynight
cóng méi zhè bān xīn jí everynight
ไม่เคยกระวนกระวายอย่างนี้เลย ทุกๆคืน

想要成為你眼中最帥的男孩 (Feel love) 就在(今晚)
xiǎng yào chéng wéi nǐ yǎn zhōng zuì shuài de nán hái (Feel love) jiù zài (jīn wǎn)
อยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายที่เท่ที่สุดในสายตาของคุณ (สัมผัสถึงความรัก) ในตอนนี้ (คืนนี้)

有時侯看來幼稚 卻努力討你喜愛 (Feel love) 就在(今晚)
yǒu shí hóu kàn lái yòu zhì què nǔ lì tǎo nǐ xǐ ài (Feel love) jiù zài (jīn wǎn)
บางทีอาจจะดูเป็นเด็กไปบ้าง แต่ก็พยายามจะความรักจากคุณ (สัมผัสถึงความรัก) ในตอนนี้ (คืนนี้)

你的語氣﹐表情﹐心跳頻率連呼吸我都好奇
nǐ de yǔ qì ,biǎo qíng ,xīn tiào pín lǜ lián hū xī wǒ dōu hǎo qí
ผมสนใจการพูดการจา สีหน้าท่าทาง จังหวะของหัวใจรวมไปถึงลมหายใจของคุณ

今夜想和你再多一點點靠近
jīn yè xiǎng hé nǐ zài duō yī diǎn diǎn kào jìn
คืนนี้อยากจะอยู่ใกล้ขึ้นขึ้นอีกนิดนึง

(tell me) Girl, What's your number?不知從何時起只能遠遠看著你
(tell me) Girl, What's your number? bú zhī cóng hé shí qǐ zhī néng yuǎn yuǎn kàn zhe nǐ
(บอกที) สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ได้แต่มองคุณอยู่ไกลๆ

Girl, What's your number?今晚這場Party 變了愛的主題
Girl, What's your number? jīn wǎn zhè chǎng party biàn chéng le ài de zhǔ tí
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? คืนนี้ปาร์ตี้แห่งนี้เปลี่ยนเป็นธีมความรักไปแล้ว

Come on baby, Move your body, Come on baby, You're my lady
มาเลยที่รัก ขยับหน่อยที่รัก มาเลยที่รัก คุณคือผู้หญิงของผม

Girl, What's your number? 我早已經愛上你
Girl, What's your number? wǒ zǎo yǐ jīng ài shàng nǐ
ที่รัก เบอร์อะไรจ๊ะ? ผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกแล้ว

這個浪漫的夜裡開始你我的默契Give to me!
zhè gè làng màn de yè lǐ kāi shǐ nǐ wǒ de mò qì Give to me!
ค่ำคืนที่แสนจะโรแมนติกนี้เป็นจุดเริ่มต้นสัญญาลับๆของเรา ส่งมาเลย

Hey pretty lady, driving me I'm crazy

Hey pretty lady, driving me I'm crazy
เฮย์ คนสวย คุณทำให้ผมบ้าไปแล้ว

想給你的依賴無人取代 還在害羞的等待
xiǎng gěi nǐ de yī lài wú rén qǔ dài hái zài hài xiū de děng dài
อยากจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณ ยังคงรอคอยอย่างเขินอาย

等待你答應做我唯一的女孩
děng dài nǐ dá yīng zuò wǒ wéi yī de nǚ hái
รอคุณตกลงที่จะเป็นผู้หญิงเพียงของเดียวของผม

Girl, What's your number?
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ?

(tell me) Girl, What's your number?不知從何時起只能遠遠看著你
(tell me) Girl, What's your number? bú zhī cóng hé shí qǐ zhī néng yuǎn yuǎn kàn zhe nǐ
(บอกที) สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ได้แต่มองคุณอยู่ไกลๆ

Girl, What's your number?今晚這場Party 變了愛的主題
Girl, What's your number? jīn wǎn zhè chǎng party biàn chéng le ài de zhǔ tí
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? คืนนี้ปาร์ตี้แห่งนี้เปลี่ยนเป็นธีมความรักไปแล้ว

Come on baby, Move your body, Come on baby, You're my lady
มาเลยที่รัก ขยับหน่อยที่รัก มาเลยที่รัก คุณคือผู้หญิงของผม

Girl, What's your number? 我早已經愛上你
Girl, What's your number? wǒ zǎo yǐ jīng ài shàng nǐ
สาวน้อย เบอร์คุณเบอร์อะไรครับ? ผมหลงรักคุณตั้งแต่แรกแล้ว

這個浪漫的夜裡開始你我的默契Give to me!
zhè gè làng màn de yè lǐ kāi shǐ nǐ wǒ de mò qì Give to me!
ค่ำคืนที่แสนจะโรแมนติกนี้เป็นจุดเริ่มต้นสัญญาลับๆของเรา ส่งมาเลย

Translated into Thai by :

มาถึงเพลงโปรโมทจริงๆของอัลบั้มที่สองนี้

เป็นเพลงคึกคัก ทำนองติดหู

บรรยากาศในเพลงดูจะเป็นผู้ชายไปแอบเหล่สาวตอนไปงานกลางคืน

แต่เอ็มวีทำออกมาซะสดใสเลย ดูจะสว่างเกินไปนะคะ

แต่ก็ช่วยไม่ได้หรอก ก็เป็นมี่สินะ

เอาจริงๆเพลงนี้ถ้าเป็นศิลปินคนอื่นร้องคงจะเป็นแนวหื่นนิดๆ เรื้อนเบาๆได้

แต่พอเป็นมี่ร้องเลยดูเป็นผู้ชายขี้อายน่ารักน่าเอ็นดูไปเลย

[TRANS] 空房間 (Empty Room) - Zhoumi

posted on 19 Jul 2016 22:02 by rainbow092 in Song directory Entertainment, Asian

 

那時候握住的溫柔 只剩下余溫殘留
nǎ shí hòu wò zhù de wēn róu  zhī shèng xià yú wēn cán liú
ความอบอุ่นที่ไขว้คว้าเอาไว้ในตอนนั้น หลงเหลือแค่เพียงเศษเสี้ยวของความอบอุ่น

現在的你在想什么 還是像我一樣淚流
xiàn zài de nǐ zài xiǎng shén mo  hái shì xiàng wǒ yī yàng lèi liú
คุณในตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ ยังคงมีน้ำตาเช่นเดียวกับผมหรือเปล่า

不知過了多久以后 怪自己 還是不能放手
bù zhī guò le duō jiǔ yǐ hòu  guài zì jǐ  hái shì bù néng fàng shǒu
ไม่รู้ว่าผ่านเวลานั้นมานานเท่าไหร่ ต้องโทษตัวเองที่ยังคงไม่อาจปล่อยมือ

那么多的黑夜白晝 還是依舊在這里守候
nǎ mo duō de hēi yè bái zhòu  hái shì yī jiù zài zhè lǐ shǒu hòu
ผ่านวันคืนมานานขนาดนั้น แต่ผมก็ยังคงรอคอยอยู่ที่นี่เช่นเคย

一起走過的街角 卻少了曾經的擁抱
yī qǐ zǒu guò de jiē jiǎo  què shǎo le céng jīng de yǒng bào
หัวมุมถนนที่เคยเดินไปด้วยกัน แต่กลับไม่มีอ้อมกอดเหมือนที่เคย

你是否能感覺到
nǐ shì fǒu néng gǎn jué dào
คุณสัมผัสถึงบ้างหรือเปล่า

微揚起的嘴角 回憶里對我微笑
wéi yáng qǐ de zuǐ jiǎo  huí yì lǐ duì wǒ wéi xiào
มุมปากแย้มขึ้นเมื่อนึกถึงรอยยิ้มที่คุณมีให้ผม

變成了划不完的句號
biàn chéng le huá bù wán de jù hào
กลายเป็นจุดสิ้นสุดที่วาดไม่เสร็จ

我站在沒有你的空房間
wǒ zhàn zài méi yǒu nǐ de kōng fáng jiān
ผมยืนอยู่ในห้องว่างเปล่าที่ไม่มีคุณ

獨自一人等待你的出現
dú zì yī rén děng dài nǐ de chū xiàn
เพียงคนเดียว ลำพัง รอคอยคุณมาปรากฏตัว

承諾的誓言 模糊了視線
chéng nuò de shì yán  mó hú le shì xiàn
คำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ ทำให้สายตาพร่าเลือน

剩呼吸聲陪伴著想念
shèng hū xī shēng péi bàn zhù xiǎng niàn
เหลือเพียงเสียงลมหายใจที่อยู่เป็นเพื่อนกับความคิดถึง

換了你喜歡的杯墊 不再重播你的留言
huàn le nǐ xǐ huān de bēi diàn  bù zài chóng bō nǐ de liú yán
เปลี่ยนที่รองแก้วที่คุณชอบ ไม่อ่านข้อความของคุณซ้ำอีก

想要斷了所有牽連 假裝不再為你失眠
xiǎng yào duàn le suǒ yǒu qiān lián  jiǎ zhuāng bù zài wéi nǐ shī mián
อยากจะตัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง แสร้งทำเป็นว่าไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคุณอีกแล้ว

一起走過的街角卻有了陌生的味道
yī qǐ zǒu guò de jiē jiǎo  què yǒu le mò shēng de wèi dào
หัวมุมถนนที่เคยเดินไปด้วยกัน แต่กลับมีกลิ่นอายที่ไม่คุ้นเคย

你是否也感覺到
nǐ shì fǒu yě gǎn jué dào
คุณสัมผัสถึงบ้างหรือเปล่า

曾點燃的心跳 多少回憶來打扰
céng diǎn rán de xīn tiào  duō shǎo huí yì lái dǎ rǎo
หัวใจที่เคยลุกโชน มีความทรงจำมากมายเข้ามารบกวน

變成了划不完的句號
biàn chéng le huá bù wán de jù hào
กลายเป็นจุดสิ้นสุดที่วาดไม่เสร็จ

我站在沒有你的空房間
wǒ zhàn zài méi yǒu nǐ de kōng fáng jiān
ผมยืนอยู่ในห้องว่างเปล่าที่ไม่มีคุณ

獨自一人等待你的出現
dú zì yī rén děng dài nǐ de chū xiàn
เพียงคนเดียว ลำพัง รอคอยคุณมาปรากฏตัว

承諾的誓言 模糊了視線
chéng nuò de shì yán  mó hú le shì xiàn
คำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ ทำให้สายตาพร่าเลือน

剩呼吸聲陪伴著想念
shèng hū xī shēng péi bàn zhù xiǎng niàn
เหลือเพียงเสียงลมหายใจที่อยู่เป็นเพื่อนกับความคิดถึง

那些年你我牽過的手
nǎ xiē nián nǐ wǒ qiān guò de shǒu
ในอดีตที่เราเคยจูงมือกัน

心中是否還剩下溫柔
xīn zhōng shì fǒu huán shèng xià wēn róu
ภายในใจยังคงหลงเหลืองความอบอุ่นอยู่บ้างหรือเปล่า

放手還是淚流
fàng shǒu huán shì lèi liú
ปล่อยมือคุณไปแต่น้ำตาก็ยังคงไหล

站在寂寞的房間 回憶靜止了所有時間
zhàn zài jì mò de fáng jiān  huí yì jìng zhǐ le suǒ yǒu shí jiān
ยืนอย่ในห้องที่เงียบเหงา ความทรงจำหยุดเวลาทั้งหมดเอาไว้

叫我怎不想念
jiào wǒ zěn bù xiǎng niàn
จะสั่งผมไม่ให้คิดถึงคุณได้อย่างไร

我站在沒有你的空房間
wǒ zhàn zài méi yǒu nǐ de kōng fáng jiān
ผมยืนอยู่ในห้องว่างเปล่าที่ไม่มีคุณ

獨自一人等待你的出現
dú zì yī rén děng dài nǐ de chū xiàn
เพียงคนเดียว ลำพัง รอคอยคุณมาปรากฏตัว

承諾的誓言 模糊了視線
chéng nuò de shì yán  mó hú le shì xiàn
คำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ ทำให้สายตาพร่าเลือน

剩呼吸聲陪伴著想念
shèng hū xī shēng péi bàn zhù xiǎng niàn
เหลือเพียงเสียงลมหายใจที่อยู่เป็นเพื่อนกับความคิดถึง


在這空蕩蕩的房間 還在等待你的出現
zài zhè kōng dàng dàng de fáng jiān  hái zài děng dài nǐ de chū xiàn
ภายในห้องที่ว่างเปล่าห้องนี้ ยังคงรอคอยคุณมาปรากฏตัว

Translated into Thai by : 娉慧

 

เปิดตัวอัลบั้มที่สองด้วยเพลงช้า

เป็นเพลงที่ฟังแล้วเหงาจับใจจริงๆ ทั้งเนื้อเพลง ทั้งเสียงร้อง

แต่ดูเป็นเพลงฟังเรื่อยๆไม่เหมาะจะเป็นเพลงโปรโมทเท่าไหร่